Danh sách tiểu hành tinh/52301–52400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52301 Qumran 1991 RQ2 09/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
52302 1991 RL8 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
52303 1991 RU9 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
52304 1991 RB10 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
52305 1991 RR10 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
52306 1991 RF20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
52307 1991 TH1 12/10/1991 Palomar J. Alu 2,4 km MPC · JPL
52308 Hanspeterröser 1991 TE3 07/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,0 km MPC · JPL
52309 Philnicolai 1991 TQ7 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 13 km MPC · JPL
52310 1991 VJ 09/11/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
52311 1991 VK8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
52312 1991 VG9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
52313 1991 VH9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52314 1991 XD 07/12/1991 Palomar E. F. Helin 3,2 km MPC · JPL
52315 1992 AM 09/01/1992 Palomar E. F. Helin 3,3 km MPC · JPL
52316 Daveslater 1992 BD 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
52317 1992 BC1 30/01/1992 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
52318 1992 BC3 26/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
52319 1992 DP7 29/02/1992 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
52320 1992 DX7 29/02/1992 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
52321 1992 DO8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
52322 1992 DD9 29/02/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
52323 1992 DP9 29/02/1992 La Silla UESAC 9,6 km MPC · JPL
52324 1992 DV9 29/02/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
52325 1992 EX2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52326 1992 EL7 01/03/1992 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
52327 1992 EK9 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52328 1992 EK11 06/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
52329 1992 ER12 01/03/1992 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
52330 1992 EA15 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
52331 1992 EC15 01/03/1992 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
52332 1992 EZ19 01/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
52333 1992 EE22 01/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
52334 Oberammergau 1992 FS3 30/03/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,1 km MPC · JPL
52335 1992 HO 23/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52336 1992 OE7 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
52337 Compton 1992 RS 02/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,2 km MPC · JPL
52338 1992 RH1 02/09/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
52339 1992 RO2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
52340 1992 SY 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
52341 Ballmann 1992 SB2 21/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,1 km MPC · JPL
52342 1992 SK19 22/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
52343 1992 WX1 18/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,4 km MPC · JPL
52344 Yehudimenuhin 1992 YM1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 13 km MPC · JPL
52345 1993 FG1 20/03/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,6 km MPC · JPL
52346 1993 FG8 17/03/1993 La Silla UESAC 6,7 km MPC · JPL
52347 1993 FL9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
52348 1993 FH12 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
52349 1993 FK15 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52350 1993 FH16 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
52351 1993 FN17 17/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
52352 1993 FU18 17/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
52353 1993 FP19 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
52354 1993 FF22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
52355 1993 FD24 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
52356 1993 FP25 21/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
52357 1993 FK26 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
52358 1993 FQ26 21/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
52359 1993 FM27 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
52360 1993 FC30 21/03/1993 La Silla UESAC 7,3 km MPC · JPL
52361 1993 FT30 21/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
52362 1993 FS31 19/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
52363 1993 FP37 19/03/1993 La Silla UESAC 6,3 km MPC · JPL
52364 1993 FG38 19/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
52365 1993 FS38 19/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
52366 1993 FN39 19/03/1993 La Silla UESAC 9,6 km MPC · JPL
52367 1993 FO39 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52368 1993 FQ44 21/03/1993 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
52369 1993 FH46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
52370 1993 FQ48 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
52371 1993 FV49 19/03/1993 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
52372 1993 FE50 19/03/1993 La Silla UESAC 8,2 km MPC · JPL
52373 1993 FO50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52374 1993 FS50 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
52375 1993 FV53 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
52376 1993 FW69 21/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
52377 1993 FH78 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
52378 1993 FC81 18/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
52379 1993 FL81 18/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
52380 1993 FG83 19/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52381 1993 HA 17/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
52382 1993 HE1 16/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
52383 1993 HU2 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
52384 Elenapanko 1993 HZ5 19/04/1993 Palomar C. S. Shoemaker 2,6 km MPC · JPL
52385 1993 OC 16/07/1993 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
52386 1993 OF6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
52387 Huitzilopochtli 1993 OM7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 890 m MPC · JPL
52388 1993 PV4 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52389 1993 PP5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
52390 1993 QS4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
52391 1993 QP5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
52392 1993 RG5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
52393 1993 RH5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
52394 1993 RF6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
52395 1993 RJ6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
52396 1993 RC7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
52397 1993 RF7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
52398 1993 RT7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
52399 1993 RM15 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
52400 1993 SG14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL