Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/52501–52600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52501 1996 DJ2 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
52502 1996 EZ4 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52503 1996 EX15 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52504 1996 FQ2 19/03/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
52505 1996 FD4 22/03/1996 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
52506 1996 FK4 23/03/1996 Haleakala AMOS 1,5 km MPC · JPL
52507 1996 GC1 12/04/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,0 km MPC · JPL
52508 1996 GK5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
52509 1996 GP9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
52510 1996 GA11 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
52511 1996 GH12 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
52512 1996 GO19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
52513 1996 GZ20 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52514 1996 HG3 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
52515 1996 HL12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52516 1996 HO20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
52517 1996 HZ23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
52518 1996 HE25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52519 1996 JL1 15/05/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
52520 1996 JK3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
52521 1996 JU3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
52522 1996 JW10 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52523 1996 JE16 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
52524 1996 PH 08/08/1996 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
52525 1996 PJ 08/08/1996 Haleakala AMOS 1,7 km MPC · JPL
52526 1996 PF3 15/08/1996 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
52527 1996 PM5 10/08/1996 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
52528 1996 PM9 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
52529 1996 RQ 07/09/1996 Catalina Station T. B. Spahr 2,1 km MPC · JPL
52530 1996 TW3 08/10/1996 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
52531 1996 TB8 12/10/1996 Sudbury D. di Cicco 9,7 km MPC · JPL
52532 1996 TP8 09/10/1996 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
52533 1996 TJ10 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,6 km MPC · JPL
52534 1996 TB15 07/10/1996 Haleakala AMOS 2,1 km MPC · JPL
52535 1996 TU19 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
52536 1996 TB20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
52537 1996 TL32 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
52538 1996 TT39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
52539 1996 TB41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
52540 1996 TJ48 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,7 km MPC · JPL
52541 1996 VB 01/11/1996 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
52542 1996 VU4 13/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
52543 1996 VA11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
52544 1996 VC11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
52545 1996 VW12 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
52546 1996 XW 01/12/1996 Chichibu N. Satō 6,2 km MPC · JPL
52547 1996 XQ1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
52548 1996 XD2 03/12/1996 Prescott P. G. Comba 6,9 km MPC · JPL
52549 1996 XB31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
52550 1996 YB3 30/12/1996 Chichibu N. Satō 14 km MPC · JPL
52551 1997 AL 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
52552 1997 AD17 14/01/1997 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
52553 1997 CA16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
52554 1997 EN3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52555 1997 EK4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52556 1997 ET35 04/03/1997 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
52557 1997 EK41 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52558 Pigafetta 1997 FR 27/03/1997 Colleverde V. S. Casulli 3,6 km MPC · JPL
52559 1997 FN3 31/03/1997 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
52560 1997 GL14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52561 1997 GT14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52562 1997 GY17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
52563 1997 GY18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52564 1997 GN21 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52565 1997 GO22 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52566 1997 GP27 02/04/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
52567 1997 HN2 28/04/1997 Prescott P. G. Comba 22 km MPC · JPL
52568 1997 HJ8 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52569 1997 HJ11 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
52570 1997 JC1 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,1 km MPC · JPL
52571 1997 KJ2 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52572 1997 LL 03/06/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
52573 1997 LM12 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52574 1997 MS2 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
52575 1997 MY5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
52576 1997 MW6 28/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
52577 1997 MJ7 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
52578 1997 NE 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
52579 1997 NH 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52580 1997 NO 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52581 1997 NB1 03/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,5 km MPC · JPL
52582 1997 NE6 09/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52583 1997 NY6 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
52584 1997 OV1 30/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,5 km MPC · JPL
52585 1997 ON2 29/07/1997 Bédoin P. Antonini 2,8 km MPC · JPL
52586 1997 PB 01/08/1997 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
52587 1997 PD 01/08/1997 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
52588 1997 PD1 03/08/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
52589 Montviloff 1997 PY3 12/08/1997 Pises Pises Obs. 2,1 km MPC · JPL
52590 1997 PC5 11/08/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
52591 1997 QD 22/08/1997 Kleť Z. Moravec 2,9 km MPC · JPL
52592 1997 QC2 27/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,5 km MPC · JPL
52593 1997 QF2 27/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,7 km MPC · JPL
52594 1997 RF3 05/09/1997 Rand G. R. Viscome 2,4 km MPC · JPL
52595 1997 RT3 01/09/1997 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
52596 1997 RO8 04/09/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
52597 1997 RM9 15/09/1997 Ondřejov L. Kotková 3,5 km MPC · JPL
52598 1997 SR3 25/09/1997 Rand G. R. Viscome 4,8 km MPC · JPL
52599 1997 SK4 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
52600 1997 SP10 26/09/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL