Danh sách tiểu hành tinh/51201–51300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51201 2000 JG6 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51202 2000 JR6 04/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
51203 2000 JW7 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
51204 2000 JE9 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51205 2000 JV9 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51206 2000 JL11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51207 2000 JR11 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51208 2000 JV13 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51209 2000 JG14 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
51210 2000 JT19 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
51211 2000 JA20 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51212 2000 JT20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51213 2000 JU20 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
51214 2000 JF22 06/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51215 2000 JL22 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51216 2000 JU22 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
51217 2000 JV22 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51218 2000 JC23 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51219 2000 JE23 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
51220 2000 JG23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51221 2000 JK23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51222 2000 JE24 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
51223 2000 JQ24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51224 2000 JU24 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
51225 2000 JW24 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51226 2000 JJ25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51227 2000 JK25 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
51228 2000 JQ26 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51229 2000 JF27 07/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51230 2000 JL27 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
51231 2000 JM28 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51232 2000 JX30 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51233 2000 JX31 07/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51234 2000 JZ31 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
51235 2000 JD32 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51236 2000 JE32 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
51237 2000 JZ33 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
51238 2000 JT34 07/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51239 2000 JH35 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51240 2000 JW36 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
51241 2000 JX36 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
51242 2000 JC38 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51243 2000 JG38 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
51244 2000 JP39 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
51245 2000 JW40 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
51246 2000 JH42 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51247 2000 JL45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51248 2000 JF46 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51249 2000 JA47 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51250 2000 JO47 09/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51251 2000 JE49 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51252 2000 JT49 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51253 2000 JG56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51254 2000 JK57 06/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51255 2000 JX57 06/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51256 2000 JB58 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51257 2000 JL59 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
51258 2000 JU59 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
51259 2000 JY59 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51260 2000 JZ62 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
51261 Holuša 2000 JH64 13/05/2000 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
51262 2000 JC69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
51263 2000 JM69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
51264 2000 JH71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
51265 2000 JM71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
51266 2000 JX71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
51267 2000 JE72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
51268 2000 JM72 01/05/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
51269 2000 JU72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
51270 2000 JK73 02/05/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
51271 2000 JD74 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51272 2000 JO74 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51273 2000 JV74 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
51274 2000 JR77 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51275 2000 JW78 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51276 2000 JZ81 07/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51277 2000 JK82 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
51278 2000 JC84 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51279 2000 JC85 05/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
51280 2000 KG4 24/05/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 6,1 km MPC · JPL
51281 2000 KW6 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
51282 2000 KC7 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
51283 2000 KN7 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51284 2000 KE9 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
51285 2000 KM15 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51286 2000 KX15 28/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51287 2000 KH16 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51288 2000 KH20 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
51289 2000 KK21 28/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51290 2000 KF27 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51291 2000 KK29 28/05/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
51292 2000 KF30 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
51293 2000 KP30 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
51294 2000 KT30 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51295 2000 KF36 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51296 2000 KA37 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51297 2000 KN45 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
51298 2000 KY51 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
51299 2000 KK52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51300 2000 KL52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL