Danh sách tiểu hành tinh/51501–51600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51501 2001 FN86 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
51502 2001 FR86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
51503 2001 FA87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
51504 2001 FN87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
51505 2001 FE88 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
51506 2001 FE91 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51507 2001 FV94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51508 2001 FM97 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
51509 2001 FP97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51510 2001 FE98 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51511 2001 FP98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51512 2001 FG99 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51513 2001 FY99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51514 2001 FP100 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
51515 2001 FS100 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51516 2001 FG101 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
51517 2001 FH107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51518 2001 FN108 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51519 2001 FT109 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51520 2001 FL112 18/03/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
51521 2001 FJ113 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
51522 2001 FZ117 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51523 2001 FJ120 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51524 2001 FJ121 28/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51525 2001 FZ121 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
51526 2001 FF123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
51527 2001 FO123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
51528 2001 FP123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
51529 2001 FB128 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
51530 2001 FL129 28/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51531 2001 FS129 28/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51532 2001 FN130 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
51533 2001 FF132 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
51534 2001 FQ132 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
51535 2001 FD133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
51536 2001 FN133 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
51537 2001 FT133 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
51538 2001 FA143 23/03/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
51539 2001 FG143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
51540 2001 FQ143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
51541 2001 FB145 23/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
51542 2001 FA147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
51543 2001 FJ150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
51544 2001 FH151 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51545 2001 FM158 27/03/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
51546 2001 FU159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
51547 2001 FX159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
51548 2001 FD160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
51549 2001 FM161 29/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
51550 2001 FB162 30/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
51551 2001 FO164 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51552 2001 FP164 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51553 2001 FR164 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51554 2001 FS164 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51555 2001 FK165 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51556 2001 FG171 24/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
51557 2001 FL176 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
51558 2001 GE5 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51559 2001 GZ6 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51560 2001 GF8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51561 2001 GG9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51562 2001 GP9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51563 2001 HK 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51564 2001 HZ 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51565 2001 HQ1 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51566 2001 HX1 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51567 2001 HY1 17/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51568 2001 HJ3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51569 Garywessen 2001 HV3 18/04/2001 Farpoint G. Hug 4,5 km MPC · JPL
51570 Phendricksen 2001 HE4 17/04/2001 Badlands R. Dyvig 3,2 km MPC · JPL
51571 2001 HF4 19/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
51572 2001 HV4 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51573 2001 HX4 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51574 2001 HA5 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51575 2001 HU5 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51576 2001 HW5 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51577 2001 HX5 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51578 2001 HX6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
51579 2001 HY8 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
51580 2001 HA9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51581 2001 HL9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51582 2001 HU9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51583 2001 HZ9 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
51584 2001 HP10 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51585 2001 HH12 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51586 2001 HO12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51587 2001 HY12 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51588 2001 HH13 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51589 2001 HQ13 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51590 2001 HF14 23/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
51591 2001 HN15 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51592 2001 HO18 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51593 2001 HO20 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51594 2001 HR20 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51595 2001 HM21 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51596 2001 HU21 23/04/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51597 2001 HZ22 16/04/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
51598 2001 HK24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
51599 Brittany 2001 HR24 28/04/2001 Emerald Lane L. Ball 2,2 km MPC · JPL
51600 2001 HG27 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL