Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/51101–51200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51101 2000 HY10 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
51102 2000 HH12 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
51103 2000 HX12 28/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
51104 2000 HJ13 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51105 2000 HQ13 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51106 2000 HB15 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51107 2000 HF17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
51108 2000 HP22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51109 2000 HA25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51110 2000 HE25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
51111 2000 HM26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
51112 2000 HQ27 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51113 2000 HZ28 30/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51114 2000 HH29 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
51115 2000 HU29 28/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51116 2000 HQ31 29/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
51117 2000 HW31 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
51118 2000 HC33 29/04/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
51119 2000 HE33 29/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51120 2000 HW33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
51121 2000 HC34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
51122 2000 HN35 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
51123 2000 HS35 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
51124 2000 HV35 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51125 2000 HM36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51126 2000 HR36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
51127 2000 HH37 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51128 2000 HW38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
51129 2000 HJ39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
51130 2000 HF40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
51131 2000 HM41 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
51132 2000 HB42 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51133 2000 HZ43 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
51134 2000 HG44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
51135 2000 HO44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51136 2000 HQ44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
51137 2000 HS44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
51138 2000 HC45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
51139 2000 HM45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
51140 2000 HU45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
51141 2000 HP46 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51142 2000 HR47 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51143 2000 HA48 29/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
51144 2000 HA49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
51145 2000 HS49 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51146 2000 HW49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
51147 2000 HG50 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51148 2000 HB52 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51149 2000 HF52 29/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
51150 2000 HJ53 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51151 2000 HB54 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51152 2000 HL54 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51153 2000 HA56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51154 2000 HC56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
51155 2000 HH56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51156 2000 HJ56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
51157 2000 HB57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51158 2000 HG57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
51159 2000 HO57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
51160 2000 HR57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
51161 2000 HY57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51162 2000 HP58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51163 2000 HU58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
51164 2000 HR62 25/04/2000 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
51165 2000 HO63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
51166 Huimanto 2000 HW63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
51167 2000 HF64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51168 2000 HC65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
51169 2000 HQ65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
51170 2000 HJ66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
51171 2000 HW66 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
51172 2000 HX67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
51173 2000 HD69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
51174 2000 HH69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
51175 2000 HV69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
51176 2000 HF70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51177 2000 HM70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
51178 Geraintjones 2000 HX70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
51179 2000 HM71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
51180 2000 HN73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
51181 2000 HT74 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51182 2000 HP76 27/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
51183 2000 HS76 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51184 2000 HQ78 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51185 2000 HP85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
51186 2000 HW86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
51187 2000 HM88 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
51188 2000 HB90 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
51189 2000 HA91 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
51190 2000 HF94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51191 2000 HT94 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51192 2000 HJ95 28/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51193 2000 HT96 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51194 2000 HY99 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51195 2000 HZ101 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
51196 2000 HT104 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
51197 2000 JJ 01/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51198 2000 JO3 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51199 2000 JA4 04/05/2000 Kleť Kleť Obs. 7,6 km MPC · JPL
51200 2000 JT5 01/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL