Danh sách tiểu hành tinh/50201–50300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50201 2000 AC203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50202 2000 AF203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50203 2000 AH203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50204 2000 AR203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50205 2000 AP204 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50206 2000 AW209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
50207 2000 AV211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
50208 2000 AD222 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
50209 2000 AR224 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
50210 2000 AL228 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
50211 2000 AA232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50212 2000 AJ233 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50213 2000 AJ234 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50214 2000 AV234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50215 2000 AY235 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
50216 2000 AT236 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50217 2000 AU236 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50218 2000 AA237 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50219 2000 AL237 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
50220 2000 AS237 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50221 2000 AQ238 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50222 2000 AV238 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50223 2000 AC239 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50224 2000 AS239 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50225 2000 AB240 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
50226 2000 AH241 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50227 2000 AX241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
50228 2000 AD242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
50229 2000 AQ242 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50230 2000 AT244 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
50231 2000 AQ245 10/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50232 2000 AR245 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50233 2000 AK246 13/01/2000 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
50234 2000 BP 27/01/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
50235 2000 BC2 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
50236 2000 BB3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
50237 2000 BJ3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
50238 2000 BR3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
50239 2000 BW3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
50240 Cortina 2000 BY3 28/01/2000 Cortina d'Ampezzo A. Dimai 3,5 km MPC · JPL
50241 2000 BB8 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50242 2000 BU11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
50243 2000 BT13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
50244 2000 BG14 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
50245 2000 BL14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
50246 2000 BT14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
50247 2000 BX14 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
50248 2000 BB16 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50249 2000 BL16 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50250 Daveharrington 2000 BW22 30/01/2000 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
50251 Iorg 2000 BY22 30/01/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
50252 2000 BE23 30/01/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
50253 2000 BP24 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50254 2000 BC25 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50255 2000 BY25 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50256 2000 BJ26 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50257 2000 BQ26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50258 2000 BV26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50259 2000 BE27 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50260 2000 BK27 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50261 2000 BM27 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50262 2000 BN27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50263 2000 BU27 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50264 2000 BX27 30/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
50265 2000 BN28 31/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50266 2000 BU28 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50267 2000 BS29 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50268 2000 BD31 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50269 2000 BZ34 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50270 2000 CJ 02/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
50271 2000 CW 01/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
50272 2000 CZ 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
50273 2000 CA1 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
50274 2000 CN1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
50275 2000 CU1 04/02/2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 6,9 km MPC · JPL
50276 2000 CS2 04/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
50277 2000 CX6 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50278 2000 CZ12 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50279 2000 CX14 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
50280 2000 CN17 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50281 2000 CV18 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50282 2000 CM19 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50283 2000 CO20 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50284 2000 CP23 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
50285 2000 CB25 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
50286 2000 CA26 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50287 2000 CT26 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50288 2000 CV26 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
50289 2000 CJ27 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50290 2000 CT27 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50291 2000 CX28 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50292 2000 CW29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50293 2000 CH30 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50294 2000 CN31 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50295 2000 CR31 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50296 2000 CY32 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50297 2000 CS33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
50298 2000 CA34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
50299 2000 CD34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
50300 2000 CF34 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50201 2000 AC203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50202 2000 AF203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50203 2000 AH203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50204 2000 AR203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50205 2000 AP204 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50206 2000 AW209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
50207 2000 AV211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
50208 2000 AD222 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
50209 2000 AR224 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
50210 2000 AL228 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
50211 2000 AA232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50212 2000 AJ233 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50213 2000 AJ234 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50214 2000 AV234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50215 2000 AY235 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
50216 2000 AT236 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50217 2000 AU236 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50218 2000 AA237 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50219 2000 AL237 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
50220 2000 AS237 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50221 2000 AQ238 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50222 2000 AV238 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50223 2000 AC239 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50224 2000 AS239 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50225 2000 AB240 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
50226 2000 AH241 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50227 2000 AX241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
50228 2000 AD242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
50229 2000 AQ242 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50230 2000 AT244 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
50231 2000 AQ245 10/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50232 2000 AR245 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50233 2000 AK246 13/01/2000 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
50234 2000 BP 27/01/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
50235 2000 BC2 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
50236 2000 BB3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
50237 2000 BJ3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
50238 2000 BR3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
50239 2000 BW3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
50240 Cortina 2000 BY3 28/01/2000 Cortina d'Ampezzo A. Dimai 3,5 km MPC · JPL
50241 2000 BB8 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50242 2000 BU11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
50243 2000 BT13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
50244 2000 BG14 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
50245 2000 BL14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
50246 2000 BT14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
50247 2000 BX14 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
50248 2000 BB16 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50249 2000 BL16 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50250 Daveharrington 2000 BW22 30/01/2000 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
50251 Iorg 2000 BY22 30/01/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
50252 2000 BE23 30/01/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
50253 2000 BP24 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50254 2000 BC25 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50255 2000 BY25 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50256 2000 BJ26 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50257 2000 BQ26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50258 2000 BV26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50259 2000 BE27 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50260 2000 BK27 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50261 2000 BM27 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50262 2000 BN27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50263 2000 BU27 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50264 2000 BX27 30/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
50265 2000 BN28 31/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50266 2000 BU28 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50267 2000 BS29 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50268 2000 BD31 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50269 2000 BZ34 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50270 2000 CJ 02/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
50271 2000 CW 01/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
50272 2000 CZ 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
50273 2000 CA1 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
50274 2000 CN1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
50275 2000 CU1 04/02/2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 6,9 km MPC · JPL
50276 2000 CS2 04/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
50277 2000 CX6 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50278 2000 CZ12 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50279 2000 CX14 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
50280 2000 CN17 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50281 2000 CV18 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50282 2000 CM19 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50283 2000 CO20 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50284 2000 CP23 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
50285 2000 CB25 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
50286 2000 CA26 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50287 2000 CT26 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50288 2000 CV26 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
50289 2000 CJ27 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50290 2000 CT27 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50291 2000 CX28 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50292 2000 CW29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50293 2000 CH30 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50294 2000 CN31 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50295 2000 CR31 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50296 2000 CY32 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50297 2000 CS33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
50298 2000 CA34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
50299 2000 CD34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
50300 2000 CF34 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL