Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/49601–49700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49601 1999 FG22 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
49602 1999 FH24 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49603 1999 FC25 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
49604 1999 FP25 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
49605 1999 FE26 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
49606 1999 FU27 19/03/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
49607 1999 FC28 19/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49608 1999 FX28 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49609 1999 FO29 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
49610 1999 FY29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49611 1999 FV30 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49612 1999 FA31 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
49613 1999 FS32 23/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
49614 1999 FB39 20/03/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
49615 1999 FW41 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49616 1999 FY42 20/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49617 1999 FJ43 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49618 1999 FC44 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
49619 1999 FU46 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
49620 1999 FH51 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
49621 1999 GL 06/04/1999 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
49622 1999 GO3 09/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
49623 1999 GB5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,9 km MPC · JPL
49624 1999 GR10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
49625 1999 GS10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
49626 1999 GL16 09/04/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49627 1999 GP16 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49628 1999 GV16 15/04/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49629 1999 GF20 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49630 1999 GB21 15/04/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
49631 1999 GA23 06/04/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
49632 1999 GV37 12/04/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
49633 1999 GC38 12/04/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
49634 1999 GS41 12/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
49635 1999 GA47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
49636 1999 HJ1 16/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49637 1999 HO8 16/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
49638 1999 HK9 17/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49639 1999 JJ17 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
49640 1999 JH19 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49641 1999 JX25 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49642 1999 JK26 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49643 1999 JH31 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
49644 1999 JJ33 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
49645 1999 JU34 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49646 1999 JX34 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
49647 1999 JW37 10/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
49648 1999 JR45 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
49649 1999 JC46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49650 1999 JH61 10/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
49651 1999 JR66 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
49652 1999 JW81 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49653 1999 JO85 15/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49654 1999 JV85 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49655 1999 JY87 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49656 1999 JK92 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
49657 1999 JH99 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49658 1999 JK105 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
49659 1999 JC118 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49660 1999 JU130 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49661 1999 JH138 08/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
49662 1999 KC3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
49663 1999 LV4 08/06/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
49664 1999 MV 22/06/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
49665 1999 NL2 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
49666 1999 NZ57 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49667 1999 OM2 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49668 1999 OP2 22/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49669 1999 RZ30 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49670 1999 RZ33 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
49671 1999 RP46 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49672 1999 RM103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49673 1999 RA215 13/09/1999 Kitt Peak D. Davis, B. Gladman, C. Neese 128 km MPC · JPL
49674 1999 SB5 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49675 1999 SW27 18/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49676 1999 TZ2 02/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
49677 1999 TB3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
49678 1999 TQ7 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
49679 1999 TZ7 06/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
49680 1999 TN9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,1 km MPC · JPL
49681 1999 TN25 03/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49682 1999 TT29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
49683 1999 TX70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
49684 1999 TH137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49685 1999 TT145 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49686 1999 TP154 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49687 1999 TQ178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49688 1999 TO198 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49689 1999 TM200 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49690 1999 TB212 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49691 1999 TJ230 03/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
49692 1999 UB7 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49693 1999 UR10 31/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49694 1999 US41 18/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
49695 1999 UF42 20/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
49696 1999 UW42 28/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
49697 1999 UK52 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
49698 Váchal 1999 VA 01/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
49699 Hidetakasato 1999 VZ 03/11/1999 Yatsuka H. Abe 5,2 km MPC · JPL
49700 Mather 1999 VN1 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,1 km MPC · JPL