Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/48601–48700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48601 1995 BL 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
48602 1995 BV1 27/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
48603 1995 BC2 30/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 840 m MPC · JPL
48604 1995 CV 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
48605 1995 CW1 07/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL
48606 1995 DH 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
48607 Yamagatatemodai 1995 DS2 20/02/1995 Nanyo T. Okuni 6,8 km MPC · JPL
48608 1995 DW8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
48609 1995 DE14 19/02/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
48610 1995 EF6 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
48611 1995 FS6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
48612 1995 FX6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
48613 1995 FM11 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48614 1995 FP14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
48615 1995 FG16 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
48616 1995 GP7 02/04/1995 Xinglong SCAP 8,2 km MPC · JPL
48617 1995 HR2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
48618 1995 HB4 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
48619 Jianli 1995 KV 21/05/1995 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
48620 1995 MN5 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
48621 1995 OC 19/07/1995 Cavezzo Cavezzo Obs. 2,0 km MPC · JPL
48622 1995 OA10 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
48623 1995 OV12 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
48624 Sadayuki 1995 PM 04/08/1995 Nanyo T. Okuni 3,9 km MPC · JPL
48625 1995 QF 16/08/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,7 km MPC · JPL
48626 1995 QJ4 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48627 1995 QX14 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
48628 Janetfender 1995 RD 07/09/1995 Haleakala AMOS 2,5 km MPC · JPL
48629 1995 SP 18/09/1995 Ondřejov L. Kotková 3,4 km MPC · JPL
48630 1995 SC7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48631 Hasantufan 1995 SK29 26/09/1995 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,0 km MPC · JPL
48632 1995 SV29 29/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 2,2 km MPC · JPL
48633 1995 SH38 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
48634 1995 SE44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
48635 1995 SU52 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,4 km MPC · JPL
48636 Huangkun 1995 SS53 28/09/1995 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
48637 1995 SU87 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
48638 Třebíč 1995 TB 03/10/1995 Kleť M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
48639 1995 TL8 15/10/1995 Steward Observatory A. Gleason 486 km MPC · JPL
48640 Eziobosso 1995 UD 17/10/1995 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 2,2 km MPC · JPL
48641 1995 UA1 20/10/1995 Višnjan Observatory K. Korlević, V. Brcic 2,3 km MPC · JPL
48642 1995 UH1 23/10/1995 Sudbury D. di Cicco 1,7 km MPC · JPL
48643 Allen-Beach 1995 UA2 20/10/1995 Sormano P. Sicoli, F. Manca 2,2 km MPC · JPL
48644 1995 UG7 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,6 km MPC · JPL
48645 1995 UF8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
48646 1995 UL8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
48647 1995 UT8 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,4 km MPC · JPL
48648 1995 UQ12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48649 1995 UH37 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
48650 Kazanuniversity 1995 UX48 17/10/1995 Zelenchukskaya V. Y. Solovyov 3,7 km MPC · JPL
48651 1995 UC54 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48652 1995 VB 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
48653 1995 VD 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
48654 1995 VG10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
48655 1995 VQ12 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48656 1995 VN18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48657 1995 WK 16/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
48658 1995 WT1 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
48659 1995 WX2 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48660 1995 WA5 24/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
48661 1995 WH5 24/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
48662 1995 WK5 24/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
48663 1995 WY7 29/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
48664 1995 WG9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48665 1995 WL25 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
48666 1995 WU26 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
48667 1995 WS33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48668 1995 XB1 15/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
48669 1995 YO1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
48670 1995 YW2 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
48671 1995 YS3 27/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
48672 1995 YF5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
48673 1995 YF16 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
48674 1995 YV21 17/12/1995 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
48675 1995 YA23 21/12/1995 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
48676 1996 AW6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48677 1996 AQ7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
48678 1996 AP12 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48679 1996 AL19 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48680 1996 BU 17/01/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
48681 Zeilinger 1996 BZ 21/01/1996 Linz E. Meyer, E. Obermair 3,3 km MPC · JPL
48682 1996 BP1 23/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
48683 1996 BQ1 23/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
48684 1996 EP 14/03/1996 Sudbury D. di Cicco 2,6 km MPC · JPL
48685 1996 EW 15/03/1996 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
48686 1996 EM1 10/03/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
48687 1996 EO6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48688 1996 FM2 17/03/1996 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
48689 1996 GP1 08/04/1996 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
48690 1996 GP4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
48691 1996 GP6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
48692 1996 GE20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
48693 1996 GH20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
48694 1996 HP 18/04/1996 Ondřejov L. Kotková 4,8 km MPC · JPL
48695 1996 HG7 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
48696 1996 HJ8 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
48697 1996 HX14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48698 1996 HJ20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
48699 1996 HN21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
48700 Hanggao 1996 HZ21 17/04/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL