Danh sách tiểu hành tinh/49501–49600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49501 Basso 1999 CN10 13/02/1999 Ceccano G. Masi 7,6 km MPC · JPL
49502 1999 CK14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,1 km MPC · JPL
49503 1999 CX16 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
49504 1999 CA17 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49505 1999 CF19 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49506 1999 CE20 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49507 1999 CF20 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49508 1999 CG22 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49509 1999 CM22 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49510 1999 CX22 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49511 1999 CT25 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
49512 1999 CJ27 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49513 1999 CK28 10/02/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
49514 1999 CM31 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49515 1999 CP31 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49516 1999 CJ32 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49517 1999 CK32 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
49518 1999 CN32 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49519 1999 CU33 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49520 1999 CX33 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49521 1999 CC36 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49522 1999 CK37 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49523 1999 CL38 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49524 1999 CJ39 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49525 1999 CO40 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49526 1999 CP40 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49527 1999 CR44 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49528 1999 CN46 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
49529 1999 CF48 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49530 1999 CC50 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
49531 1999 CR51 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49532 1999 CJ54 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
49533 1999 CN54 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
49534 1999 CO56 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
49535 1999 CB57 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
49536 1999 CS60 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
49537 1999 CY60 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49538 1999 CH61 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
49539 1999 CQ62 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49540 1999 CU63 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49541 1999 CO66 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
49542 1999 CT70 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
49543 1999 CD76 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49544 1999 CA77 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49545 1999 CJ77 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49546 1999 CG79 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
49547 1999 CY82 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
49548 1999 CP83 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
49549 1999 CL84 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
49550 1999 CO84 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49551 1999 CV84 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49552 1999 CF85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49553 1999 CB87 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49554 1999 CG87 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
49555 1999 CK88 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
49556 1999 CJ91 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
49557 1999 CQ91 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
49558 1999 CN92 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49559 1999 CU92 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49560 1999 CQ93 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
49561 1999 CA98 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
49562 1999 CF100 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49563 1999 CQ100 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49564 1999 CN103 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49565 1999 CK104 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
49566 1999 CM106 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
49567 1999 CP107 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
49568 1999 CT107 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49569 1999 CH109 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
49570 1999 CQ110 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
49571 1999 CA113 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
49572 1999 CE114 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49573 1999 CB118 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49574 1999 CO119 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49575 1999 CX119 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49576 1999 CN121 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
49577 1999 CB124 11/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
49578 1999 CD124 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49579 1999 CL124 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49580 1999 CL126 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49581 1999 CO127 11/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49582 1999 CB128 11/02/1999 Outside Phoenix, Arizona LINEAR 5,0 km MPC · JPL
49583 1999 CU132 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49584 1999 CE133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
49585 1999 CO137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
49586 1999 CD138 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
49587 1999 CL145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
49588 1999 CJ149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
49589 1999 CQ149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
49590 1999 DZ1 18/02/1999 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
49591 1999 DO2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 18 km MPC · JPL
49592 1999 DD7 25/02/1999 Uccle T. Pauwels 10 km MPC · JPL
49593 1999 DX7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
49594 1999 EM13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
49595 1999 FG 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 7,3 km MPC · JPL
49596 1999 FT4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
49597 1999 FY12 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
49598 1999 FU17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
49599 1999 FM18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
49600 1999 FN18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL