Danh sách tiểu hành tinh/49701–49800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49701 1999 VZ1 05/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
49702 Koikeda 1999 VC2 04/11/1999 Yanagida A. Tsuchikawa 3,3 km MPC · JPL
49703 1999 VT12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
49704 1999 VR15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
49705 1999 VC19 11/11/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 2,2 km MPC · JPL
49706 1999 VB21 10/11/1999 Gekko T. Kagawa 3,9 km MPC · JPL
49707 1999 VZ23 13/11/1999 Uto F. Uto 3,1 km MPC · JPL
49708 1999 VH26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49709 1999 VJ26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49710 1999 VC27 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49711 1999 VB29 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49712 1999 VP29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49713 1999 VB34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49714 1999 VP34 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
49715 1999 VZ34 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49716 1999 VZ35 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49717 1999 VR36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49718 1999 VP39 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
49719 1999 VE50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49720 1999 VV52 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49721 1999 VX52 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49722 1999 VS63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49723 1999 VX64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49724 1999 VQ66 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49725 1999 VD67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49726 1999 VF67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
49727 1999 VG69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49728 1999 VE72 11/11/1999 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
49729 1999 VB73 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49730 1999 VQ78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49731 1999 VR80 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49732 1999 VX85 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49733 1999 VB103 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49734 1999 VR106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49735 1999 VX106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49736 1999 VU109 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49737 1999 VS112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49738 1999 VP113 04/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
49739 1999 VZ121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
49740 1999 VV123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
49741 1999 VW124 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49742 1999 VS129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
49743 1999 VP143 11/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
49744 1999 VO145 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49745 1999 VM153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
49746 1999 VG156 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49747 1999 VK161 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
49748 1999 VD166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49749 1999 VQ166 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49750 1999 VV167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49751 1999 VL168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49752 1999 VP169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49753 1999 VD172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49754 1999 VL172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49755 1999 VO172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49756 1999 VJ177 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49757 1999 VO183 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49758 1999 VY188 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49759 1999 VX189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49760 1999 VK190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49761 1999 VU201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49762 1999 VQ207 13/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
49763 1999 VO210 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
49764 1999 VE212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49765 1999 VB217 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49766 1999 WS 18/11/1999 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
49767 1999 WK2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
49768 1999 WP3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
49769 1999 WZ6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
49770 1999 WC7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
49771 1999 WP7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
49772 1999 WT7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
49773 1999 WJ8 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
49774 1999 WT9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
49775 1999 WO13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
49776 1999 WG18 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
49777 Cappi 1999 XS 02/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
49778 1999 XT 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49779 1999 XG3 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
49780 1999 XG6 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
49781 1999 XT7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
49782 1999 XK9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
49783 1999 XW9 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
49784 1999 XA10 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
49785 1999 XB10 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
49786 1999 XE11 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
49787 1999 XY11 06/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
49788 1999 XA13 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49789 1999 XY15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
49790 1999 XF20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49791 1999 XF31 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49792 1999 XO31 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49793 1999 XX31 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49794 1999 XH32 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49795 1999 XJ32 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49796 1999 XS32 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49797 1999 XC33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49798 1999 XL33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49799 1999 XB34 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49800 1999 XL34 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL