Danh sách tiểu hành tinh/49401–49500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49401 1998 XT44 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49402 1998 XZ44 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49403 1998 XE45 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
49404 1998 XN45 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49405 1998 XW46 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49406 1998 XP47 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
49407 1998 XC50 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49408 1998 XL50 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49409 1998 XS50 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49410 1998 XR51 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49411 1998 XT51 14/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49412 1998 XV55 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
49413 1998 XZ62 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
49414 1998 XT65 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
49415 1998 XE68 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49416 1998 XG73 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49417 1998 XM73 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49418 1998 XP73 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49419 1998 XJ74 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
49420 1998 XK74 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
49421 1998 XC77 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
49422 1998 XM77 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49423 1998 XR77 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49424 1998 XC80 15/12/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
49425 1998 XE80 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49426 1998 XP80 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49427 1998 XE86 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49428 1998 XL94 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
49429 1998 XZ95 02/12/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
49430 1998 XZ96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,0 km MPC · JPL
49431 1998 XB99 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
49432 1998 YD 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
49433 1998 YS 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
49434 1998 YB1 16/12/1998 Gekko T. Kagawa 7,0 km MPC · JPL
49435 1998 YH1 16/12/1998 Gekko T. Kagawa 6,1 km MPC · JPL
49436 1998 YX2 17/12/1998 Ondřejov P. Pravec, U. Babiaková 2,4 km MPC · JPL
49437 1998 YY3 17/12/1998 Gekko T. Kagawa 2,5 km MPC · JPL
49438 1998 YD4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
49439 1998 YC5 17/12/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
49440 Kenzotange 1998 YP5 21/12/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 7,0 km MPC · JPL
49441 Scerbanenco 1998 YM6 22/12/1998 Bologna San Vittore Obs. 2,2 km MPC · JPL
49442 1998 YD7 20/12/1998 Uto F. Uto 7,5 km MPC · JPL
49443 Marcobondi 1998 YN7 22/12/1998 Montelupo D. Guidetti, E. Masotti 6,3 km MPC · JPL
49444 1998 YO7 22/12/1998 Gekko T. Kagawa 3,3 km MPC · JPL
49445 1998 YS8 17/12/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
49446 1998 YO9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,1 km MPC · JPL
49447 1998 YW11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
49448 Macocha 1998 YJ12 21/12/1998 Ondřejov P. Pravec 3,6 km MPC · JPL
49449 1998 YN13 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
49450 1998 YD14 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
49451 1998 YH18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
49452 1998 YV18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49453 1998 YD19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
49454 1998 YH22 30/12/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., T. Martin 1,7 km MPC · JPL
49455 1998 YO22 29/12/1998 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
49456 1998 YD28 21/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49457 1998 YC30 19/12/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
49458 1999 AH2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
49459 1999 AJ2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
49460 1999 AT4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
49461 1999 AK5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,5 km MPC · JPL
49462 1999 AS6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
49463 1999 AZ6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,1 km MPC · JPL
49464 1999 AO7 11/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
49465 1999 AT8 10/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 4,0 km MPC · JPL
49466 Huanglin 1999 AX8 06/01/1999 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
49467 1999 AC16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
49468 1999 AE24 15/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
49469 Emilianomazzoni 1999 AL25 15/01/1999 Monte Agliale S. Donati 8,6 km MPC · JPL
49470 1999 AZ26 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
49471 1999 AX27 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
49472 1999 AR30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
49473 1999 AT32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
49474 1999 BL 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
49475 1999 BH3 19/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,0 km MPC · JPL
49476 1999 BA6 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
49477 1999 BA8 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
49478 1999 BY8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
49479 1999 BH9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
49480 1999 BX9 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,0 km MPC · JPL
49481 Gisellarubini 1999 BJ12 24/01/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 7,0 km MPC · JPL
49482 1999 BV12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
49483 1999 BP13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
49484 1999 BP15 27/01/1999 High Point D. K. Chesney 9,6 km MPC · JPL
49485 1999 BL16 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49486 1999 BU18 16/01/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49487 1999 BM22 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49488 1999 BZ23 18/01/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
49489 1999 BQ24 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49490 1999 BX24 18/01/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
49491 1999 BW25 18/01/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
49492 1999 BC26 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
49493 1999 CD 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
49494 1999 CJ1 06/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
49495 1999 CU1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
49496 1999 CC2 08/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
49497 1999 CM3 08/02/1999 Uto F. Uto 9,5 km MPC · JPL
49498 1999 CO5 12/02/1999 Gekko T. Kagawa 6,7 km MPC · JPL
49499 1999 CJ8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
49500 Ishitoshi 1999 CP9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL