Danh sách tiểu hành tinh/48501–48600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48501 1993 FM 23/03/1993 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 10 km MPC · JPL
48502 1993 FL5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
48503 1993 FN6 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
48504 1993 FK9 17/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
48505 1993 FM10 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
48506 1993 FO10 17/03/1993 La Silla UESAC 7,1 km MPC · JPL
48507 1993 FS11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
48508 1993 FF12 17/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
48509 1993 FQ12 17/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
48510 1993 FP13 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
48511 1993 FR13 17/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
48512 1993 FU15 17/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
48513 1993 FB22 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
48514 1993 FN22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
48515 1993 FO24 21/03/1993 La Silla UESAC 7,2 km MPC · JPL
48516 1993 FL25 21/03/1993 La Silla UESAC 9,1 km MPC · JPL
48517 1993 FR25 21/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
48518 1993 FB29 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
48519 1993 FC37 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
48520 1993 FK45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
48521 1993 FV50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
48522 1993 FF54 17/03/1993 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
48523 1993 FY55 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
48524 1993 FY78 21/03/1993 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL
48525 1993 GB 14/04/1993 Kiyosato S. Otomo 4,9 km MPC · JPL
48526 1993 HL3 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48527 1993 LC1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
48528 1993 OC3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
48529 von Wrangel 1993 OV10 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 9,9 km MPC · JPL
48530 1993 PF 12/08/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,0 km MPC · JPL
48531 1993 PP 13/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48532 1993 PL7 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48533 1993 QU 19/08/1993 Palomar E. F. Helin 6,3 km MPC · JPL
48534 1993 QM4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
48535 1993 RD4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
48536 1993 RS6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
48537 1993 RO7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
48538 1993 RF15 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
48539 1993 SD11 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
48540 1993 TW8 11/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
48541 1993 TV10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
48542 1993 TN13 14/10/1993 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
48543 1993 TJ14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
48544 1993 TO15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
48545 1993 TZ16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
48546 1993 TM19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48547 1993 TJ20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
48548 1993 TM25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
48549 1993 TP25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
48550 1993 TU25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
48551 1993 TR28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
48552 1993 TN31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48553 1993 TS31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
48554 1993 TL32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
48555 1993 TW32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
48556 1993 TK33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
48557 1993 TJ37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
48558 1993 TL38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
48559 1993 TJ39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
48560 1993 UX2 20/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,4 km MPC · JPL
48561 1993 UZ2 21/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 7,4 km MPC · JPL
48562 1993 UZ6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
48563 1994 AP5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
48564 1994 BL3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 6,7 km MPC · JPL
48565 1994 CA9 08/02/1994 Mérida O. A. Naranjo 4,2 km MPC · JPL
48566 1994 CH9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
48567 1994 CH14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
48568 1994 CO14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
48569 1994 EN 06/03/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,0 km MPC · JPL
48570 1994 EA2 09/03/1994 Palomar E. F. Helin 2,0 km MPC · JPL
48571 1994 ER5 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
48572 1994 EJ6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48573 1994 JX5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
48574 1994 JG6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
48575 Hawaii 1994 NN 04/07/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 6,8 km MPC · JPL
48576 1994 NN2 11/07/1994 Palomar C. S. Shoemaker 2,7 km MPC · JPL
48577 1994 PD8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
48578 1994 PL11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
48579 1994 PW11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
48580 1994 PD17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
48581 1994 PV19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
48582 1994 PF25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
48583 1994 PE35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
48584 1994 PF37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
48585 1994 PK37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
48586 1994 PE39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48587 1994 PO39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48588 Raschröder 1994 RP11 02/09/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,9 km MPC · JPL
48589 1994 RW17 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
48590 1994 TY2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 11 km MPC · JPL
48591 1994 TB3 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,4 km MPC · JPL
48592 1994 TP5 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48593 1994 VF 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
48594 1994 VA2 03/11/1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 4,6 km MPC · JPL
48595 1994 VH2 09/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
48596 1994 VY6 07/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
48597 1994 XP4 03/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
48598 1994 XD5 09/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
48599 1994 YS 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
48600 1994 YZ 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL