Danh sách tiểu hành tinh/48401–48500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48401 1981 EW27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,8 km MPC · JPL
48402 1981 EH28 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
48403 1981 EP41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
48404 1981 EQ41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,1 km MPC · JPL
48405 1981 EQ46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
48406 1981 EQ47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
48407 1981 QL2 27/08/1981 La Silla H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
48408 1982 VN2 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,2 km MPC · JPL
48409 1984 SL5 27/09/1984 Palomar D. Padgett 4,6 km MPC · JPL
48410 Kolmogorov 1985 QJ5 23/08/1985 Nauchnij N. S. Chernykh 11 km MPC · JPL
48411 Johnventre 1985 RB3 05/09/1985 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
48412 1986 QN1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
48413 1986 TB7 09/10/1986 Piwnice M. Antal 7,8 km MPC · JPL
48414 1987 OS 19/07/1987 Palomar E. F. Helin 2,4 km MPC · JPL
48415 Dehio 1987 QT 21/08/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,5 km MPC · JPL
48416 Carmelita 1988 BM2 24/01/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 12 km MPC · JPL
48417 1988 CQ2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
48418 1988 EA1 13/03/1988 Brorfelde P. Jensen 6,4 km MPC · JPL
48419 1988 RB5 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
48420 1988 RN5 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 6,7 km MPC · JPL
48421 1988 VF 03/11/1988 Chiyoda T. Kojima 2,7 km MPC · JPL
48422 Schrade 1988 VN7 03/11/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,9 km MPC · JPL
48423 1988 WA 17/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
48424 Souchay 1988 XW4 05/12/1988 Kiso T. Nakamura 5,0 km MPC · JPL
48425 Tischendorf 1989 CB6 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
48426 1989 EV2 02/03/1989 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
48427 1989 SZ2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
48428 1989 SV5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
48429 1989 SK10 28/09/1989 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
48430 1989 TQ3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
48431 1989 TV5 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
48432 1989 TM6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
48433 1989 US1 29/10/1989 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 13 km MPC · JPL
48434 Maxbeckmann 1989 UN7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,5 km MPC · JPL
48435 Jaspers 1989 UR7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 6,0 km MPC · JPL
48436 1989 VK 02/11/1989 Yorii M. Arai, H. Mori 2,8 km MPC · JPL
48437 1989 VM1 03/11/1989 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
48438 1989 WJ2 21/11/1989 Siding Spring R. H. McNaught 36 km MPC · JPL
48439 1989 WR2 20/11/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
48440 1989 YO2 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,0 km MPC · JPL
48441 1990 ET1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48442 1990 GF 15/04/1990 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
48443 1990 HY5 29/04/1990 Siding Spring A. Żytkow, M. J. Irwin 1,7 km MPC · JPL
48444 1990 QQ7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
48445 1990 QX7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
48446 1990 RB1 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 10 km MPC · JPL
48447 Hingley 1990 TK2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 14 km MPC · JPL
48448 1990 WR2 21/11/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,2 km MPC · JPL
48449 1991 EK4 12/03/1991 La Silla H. Debehogne 2,3 km MPC · JPL
48450 1991 NA 07/07/1991 Palomar E. F. Helin 2,4 km MPC · JPL
48451 Pichincha 1991 PC3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
48452 1991 PH7 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
48453 1991 PT9 13/08/1991 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
48454 1991 PP12 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
48455 1991 PK13 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
48456 Wilhelmwien 1991 RG3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 8,7 km MPC · JPL
48457 Joseffried 1991 RO3 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,0 km MPC · JPL
48458 Merian 1991 RG5 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 10 km MPC · JPL
48459 1991 RO5 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
48460 1991 RH6 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
48461 Sabrinamaricia 1991 RN6 07/09/1991 Palomar E. F. Helin, S. Cohen 5,5 km MPC · JPL
48462 1991 RT6 03/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 15 km MPC · JPL
48463 1991 RH14 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
48464 1991 RA17 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
48465 1991 RS20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
48466 1991 RY29 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
48467 1991 SB1 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,0 km MPC · JPL
48468 1991 SS1 29/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48469 1991 TQ1 10/10/1991 Palomar J. Alu 4,8 km MPC · JPL
48470 1991 TC2 10/10/1991 Palomar K. J. Lawrence 3,1 km MPC · JPL
48471 Orchiston 1991 TV2 07/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,0 km MPC · JPL
48472 Mössbauer 1991 TJ6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
48473 1991 TU9 06/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48474 1991 UR 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
48475 1991 UD2 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,6 km MPC · JPL
48476 1991 UP3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 1,8 km MPC · JPL
48477 1991 VV 02/11/1991 Palomar E. F. Helin 3,8 km MPC · JPL
48478 1991 VF3 03/11/1991 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
48479 1991 XF 04/12/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,8 km MPC · JPL
48480 Falk 1991 YK1 28/12/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,1 km MPC · JPL
48481 1992 BZ3 28/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
48482 Oruki 1992 CN 05/02/1992 Geisei T. Seki 8,1 km MPC · JPL
48483 1992 CB3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
48484 1992 ET1 11/03/1992 Kitt Peak A. Dunn 4,8 km MPC · JPL
48485 1992 EX4 01/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
48486 1992 EG5 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
48487 1992 EY5 02/03/1992 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
48488 1992 EN12 06/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
48489 1992 EZ28 02/03/1992 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
48490 1992 GD4 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48491 1992 HG5 24/04/1992 La Silla H. Debehogne 6,1 km MPC · JPL
48492 Utewielen 1992 SS17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 7,0 km MPC · JPL
48493 1992 WG 16/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,7 km MPC · JPL
48494 1992 WM 16/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
48495 Ryugado 1993 BB 16/01/1993 Geisei T. Seki 1,9 km MPC · JPL
48496 1993 BM3 26/01/1993 Kitt Peak T. J. Balonek 2,1 km MPC · JPL
48497 1993 BQ5 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
48498 1993 BS6 30/01/1993 Kagoshima M. Mukai, M. Takeishi 18 km MPC · JPL
48499 1993 BV7 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
48500 1993 DU2 20/02/1993 Caussols E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL