Danh sách tiểu hành tinh/49301–49400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49301 1998 VD6 11/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,6 km MPC · JPL
49302 1998 VW7 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49303 1998 VN9 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
49304 1998 VT9 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49305 1998 VQ13 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49306 1998 VS13 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49307 1998 VJ15 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49308 1998 VV15 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49309 1998 VB16 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49310 1998 VD17 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49311 1998 VZ17 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49312 1998 VA18 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49313 1998 VM18 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
49314 1998 VN19 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49315 1998 VP21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49316 1998 VX23 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49317 1998 VN24 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
49318 1998 VE25 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49319 1998 VT25 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49320 1998 VJ26 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49321 1998 VY28 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49322 1998 VN29 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49323 1998 VN30 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49324 1998 VX30 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49325 1998 VK31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
49326 1998 VL31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
49327 1998 VZ33 11/11/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
49328 1998 VL35 01/11/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
49329 1998 VQ35 09/11/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
49330 1998 VE36 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49331 1998 VZ37 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49332 1998 VC44 15/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
49333 1998 VP45 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49334 1998 VU45 14/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
49335 1998 VV45 14/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49336 1998 VC49 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49337 1998 VN50 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49338 1998 VR51 13/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49339 1998 VH54 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49340 1998 WG 16/11/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,1 km MPC · JPL
49341 1998 WW2 17/11/1998 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
49342 1998 WE3 18/11/1998 Gekko T. Kagawa 6,5 km MPC · JPL
49343 1998 WH3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
49344 1998 WC4 20/11/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,8 km MPC · JPL
49345 1998 WH4 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,1 km MPC · JPL
49346 1998 WK4 21/11/1998 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
49347 1998 WQ4 18/11/1998 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
49348 1998 WO6 23/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
49349 1998 WW6 24/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 3,8 km MPC · JPL
49350 Katheynix 1998 WQ8 27/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 3,4 km MPC · JPL
49351 1998 WE9 27/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,2 km MPC · JPL
49352 1998 WS9 28/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
49353 1998 WY9 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49354 1998 WP11 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49355 1998 WH12 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49356 1998 WT13 21/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49357 1998 WG14 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
49358 1998 WZ14 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49359 1998 WB15 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49360 1998 WM15 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49361 1998 WN15 21/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
49362 1998 WW16 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49363 1998 WZ16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49364 1998 WG17 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49365 1998 WR18 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
49366 1998 WY18 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49367 1998 WK19 23/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49368 1998 WN19 23/11/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
49369 1998 WO19 23/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49370 1998 WS21 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
49371 1998 WZ21 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49372 1998 WL30 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
49373 1998 WO35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
49374 1998 WD36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
49375 1998 WW36 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49376 1998 WB41 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49377 1998 WP41 24/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
49378 1998 XU2 07/12/1998 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
49379 1998 XF3 08/12/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
49380 1998 XU4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
49381 1998 XX4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
49382 Lynnokamoto 1998 XG5 12/12/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
49383 1998 XP6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
49384 Hubertnaudot 1998 XX9 12/12/1998 Blauvac R. Roy 3,6 km MPC · JPL
49385 1998 XA12 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
49386 1998 XH12 04/12/1998 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
49387 1998 XH16 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49388 1998 XR20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
49389 1998 XS20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
49390 1998 XO21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
49391 1998 XH25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49392 1998 XD26 15/12/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
49393 1998 XC28 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49394 1998 XT29 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49395 1998 XW32 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49396 1998 XG40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49397 1998 XU40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
49398 1998 XO41 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
49399 1998 XK44 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
49400 1998 XS44 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL