Danh sách tiểu hành tinh/49201–49300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49201 1998 SH110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49202 1998 SE111 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49203 1998 SW115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49204 1998 SR116 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
49205 1998 SZ117 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
49206 1998 SR118 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49207 1998 SV118 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49208 1998 SB119 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49209 1998 SN119 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49210 1998 ST119 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
49211 1998 SX119 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
49212 1998 SM121 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49213 1998 SW122 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49214 1998 SJ123 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49215 1998 SE124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49216 1998 SH124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49217 1998 SJ124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49218 1998 SQ124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49219 1998 SR124 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49220 1998 SA129 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49221 1998 SR129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49222 1998 SM135 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49223 1998 SA136 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49224 1998 SK136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49225 1998 SV136 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
49226 1998 SX136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49227 1998 SC137 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49228 1998 SK137 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
49229 1998 SB140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49230 1998 SL140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49231 1998 ST140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49232 1998 SB143 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49233 1998 SE145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
49234 1998 SL146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
49235 1998 SZ146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
49236 1998 SK151 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49237 1998 SW153 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49238 1998 SE157 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49239 1998 SE164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
49240 1998 SF164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
49241 1998 TQ3 14/10/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
49242 1998 TD5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
49243 1998 TE5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
49244 1998 TG5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
49245 1998 TS5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
49246 1998 TF6 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,1 km MPC · JPL
49247 1998 TL6 13/10/1998 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
49248 1998 TX7 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
49249 1998 TV13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
49250 1998 TD15 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
49251 1998 TR17 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
49252 1998 TZ18 14/10/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
49253 1998 TF21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
49254 1998 TQ25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
49255 1998 TJ29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
49256 1998 TA31 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
49257 1998 TJ31 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
49258 1998 TM32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49259 1998 TF33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
49260 1998 TU33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
49261 1998 TW33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
49262 1998 TY34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
49263 1998 TJ36 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
49264 1998 UC 16/10/1998 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
49265 1998 UM3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
49266 1998 UW5 22/10/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
49267 1998 UU6 18/10/1998 Gekko T. Kagawa 4,9 km MPC · JPL
49268 1998 UV7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
49269 1998 UW7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
49270 1998 UB9 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
49271 1998 UG15 20/10/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,3 km MPC · JPL
49272 Bryce Canyon 1998 UT16 27/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
49273 1998 UY18 27/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
49274 1998 UB20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
49275 1998 UO20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
49276 1998 UA21 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
49277 1998 UK22 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
49278 1998 UO22 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49279 1998 UP22 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49280 1998 UT22 28/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
49281 1998 UX22 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
49282 1998 UA24 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49283 1998 UG29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
49284 1998 US29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
49285 1998 UT29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
49286 1998 UC30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
49287 1998 US31 22/10/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
49288 1998 UD33 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49289 1998 UH40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49290 1998 UV41 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49291 1998 VJ 08/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 5,6 km MPC · JPL
49292 1998 VA1 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49293 1998 VK1 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49294 1998 VG2 10/11/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
49295 1998 VJ2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
49296 1998 VD3 10/11/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
49297 1998 VY4 11/11/1998 Zeno T. Stafford 2,5 km MPC · JPL
49298 1998 VS5 02/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 3,0 km MPC · JPL
49299 1998 VU5 11/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
49300 1998 VZ5 13/11/1998 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,5 km MPC · JPL