Danh sách tiểu hành tinh/48301–48400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48301 2002 LL35 12/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,9 km MPC · JPL
48302 2002 LM36 09/06/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
48303 2002 LJ37 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48304 2002 LL37 11/06/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
48305 2002 LS47 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48306 2002 LA48 14/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
48307 2002 LP53 09/06/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
48308 2002 LP56 09/06/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
48309 2002 LG57 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
48310 2002 NE1 04/07/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
48311 2002 NF3 05/07/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
48312 2002 NP3 08/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
48313 2002 ND12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
48314 2002 NK13 04/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
48315 2002 NX15 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48316 2002 NQ19 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48317 2002 NY20 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
48318 2002 NA22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48319 2002 NR25 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48320 2002 NE27 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48321 2002 NG28 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48322 2002 NT32 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
48323 2002 NN33 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
48324 2002 NQ40 14/07/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
48325 2002 NO42 15/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
48326 2002 NE47 13/07/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
48327 2002 NF50 13/07/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
48328 2002 NN53 14/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
48329 2002 NA54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48330 2002 NA56 12/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
48331 2002 NR56 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
48332 2002 OK3 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48333 2002 OW6 20/07/2002 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
48334 2002 OX18 19/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
48335 2002 PW1 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48336 2002 PS6 06/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48337 2002 PT6 05/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
48338 2002 PV27 06/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
48339 2002 PC31 06/08/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
48340 2002 PT32 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
48341 2002 PU47 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48342 2002 PQ51 08/08/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
48343 2180 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
48344 2588 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
48345 2662 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
48346 3077 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
48347 3567 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
48348 4124 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
48349 4239 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
48350 6221 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
48351 6250 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
48352 6320 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
48353 6616 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
48354 1291 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
48355 2184 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
48356 3118 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
48357 1013 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
48358 1187 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
48359 1219 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
48360 1262 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
48361 2022 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
48362 2184 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
48363 2192 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
48364 3096 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
48365 3106 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
48366 3284 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
48367 4127 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
48368 4141 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
48369 4153 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
48370 1056 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
48371 1173 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
48372 1182 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
48373 Gorgythion 2161 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
48374 2583 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
48375 3320 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
48376 4044 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
48377 4047 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
48378 4241 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
48379 4672 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
48380 5622 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
48381 1977 SU3 17/09/1977 Siding Spring A. Boattini, G. Forti 2,0 km MPC · JPL
48382 1978 UC6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,9 km MPC · JPL
48383 1978 VH7 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
48384 1978 VQ8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
48385 1978 VH9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
48386 1979 MQ1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
48387 1979 MM2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
48388 1979 MZ5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
48389 1979 MV8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
48390 1979 ON1 24/07/1979 Palomar S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
48391 1981 DH2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
48392 1981 DV2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
48393 1981 EB5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
48394 1981 EP9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
48395 1981 ES11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
48396 1981 EP14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
48397 1981 EL16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
48398 1981 EN19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
48399 1981 EA21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
48400 1981 EZ21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL