Danh sách tiểu hành tinh/48201–48300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48201 2001 KD3 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48202 2001 KL5 17/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
48203 2001 KQ6 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48204 2001 KG8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48205 2001 KX11 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
48206 2001 KV13 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
48207 2001 KE15 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
48208 2001 KJ17 20/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
48209 2001 KM18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
48210 2001 KG22 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48211 2001 KN22 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
48212 2001 KO24 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
48213 2001 KP24 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
48214 2001 KB27 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
48215 2001 KO28 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
48216 2001 KE38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48217 2001 KL38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48218 2001 KZ38 22/05/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
48219 2001 KN39 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48220 2001 KX40 23/05/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
48221 2001 KA41 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48222 2001 KJ42 19/05/2001 Farpoint G. Hug 1,5 km MPC · JPL
48223 2001 KV43 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48224 2001 KK44 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
48225 2001 KG55 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48226 2001 KK56 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
48227 2001 KG58 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
48228 2001 KB59 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48229 2001 KP63 20/05/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
48230 2001 KS65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
48231 2001 KF69 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
48232 2001 KY70 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
48233 2001 LY9 15/06/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
48234 2001 LT13 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48235 2001 MG2 19/06/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48236 2001 MP3 19/06/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48237 2001 MJ5 23/06/2001 Powell Powell Obs. 9,9 km MPC · JPL
48238 2001 ML11 19/06/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
48239 2001 MM13 24/06/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
48240 2001 NE 08/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
48241 2001 NS12 13/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
48242 2001 PB1 02/08/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
48243 2001 PE7 11/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 6,8 km MPC · JPL
48244 2001 PG8 11/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
48245 2001 PD9 11/08/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
48246 2001 QG32 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
48247 2001 QU101 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48248 2001 RP69 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
48249 2001 SY345 23/09/2001 Haleakala NEAT 19 km MPC · JPL
48250 2001 TH9 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
48251 2001 TA190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48252 2001 TL212 13/10/2001 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
48253 2001 UK22 17/10/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
48254 2001 UE83 20/10/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
48255 2001 VY20 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
48256 2001 VT39 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48257 2001 VE92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48258 2001 WA31 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48259 2001 WL40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48260 2001 XM24 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
48261 2001 XT27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48262 2001 XL87 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
48263 2001 XX183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48264 2001 XB212 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48265 2001 YZ15 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
48266 2001 YV117 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
48267 2001 YA118 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48268 2002 AK1 04/01/2002 Asiago ADAS 5,1 km MPC · JPL
48269 2002 AX166 13/01/2002 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
48270 2002 CS82 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
48271 2002 CL112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48272 2002 CM139 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
48273 2002 CQ230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
48274 2002 CY235 10/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
48275 2002 CY242 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48276 2002 ED20 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48277 2002 EQ26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
48278 2002 EV69 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
48279 2002 EK72 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48280 2002 EK85 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
48281 2002 EN153 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
48282 2002 FA22 19/03/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
48283 2002 GN19 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48284 2002 GD60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
48285 2002 GK95 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
48286 2002 GZ96 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
48287 2002 GE167 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48288 2002 HC6 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48289 2002 HM15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
48290 2002 JH 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
48291 2002 JQ1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
48292 2002 JW14 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48293 2002 JD52 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48294 2002 JG131 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
48295 2002 KW6 27/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
48296 2002 LB18 06/06/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
48297 2002 LJ24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
48298 2002 LL33 05/06/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
48299 2002 LE35 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,6 km MPC · JPL
48300 Kronk 2002 LG35 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,0 km MPC · JPL