Danh sách tiểu hành tinh/49101–49200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49101 1998 RE76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49102 1998 RQ76 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49103 1998 RE78 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49104 1998 RC79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49105 1998 RT79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49106 1998 SY 16/09/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
49107 1998 SG1 16/09/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
49108 1998 SQ1 16/09/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
49109 Agnesraab 1998 SO2 18/09/1998 Lime Creek R. Linderholm 3,0 km MPC · JPL
49110 Květafialová 1998 SU2 16/09/1998 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 4,0 km MPC · JPL
49111 1998 SE6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
49112 1998 SF6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
49113 1998 SK7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
49114 1998 ST7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49115 1998 SL9 17/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
49116 1998 SX9 18/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,7 km MPC · JPL
49117 1998 SC10 16/09/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
49118 1998 SL10 19/09/1998 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
49119 1998 SX11 19/09/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
49120 1998 SJ12 17/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,3 km MPC · JPL
49121 1998 SL14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
49122 1998 SR14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49123 1998 SX16 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
49124 1998 SF17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
49125 1998 SB22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,6 km MPC · JPL
49126 1998 SF22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,6 km MPC · JPL
49127 1998 ST22 24/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,4 km MPC · JPL
49128 1998 SD23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49129 1998 SW23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
49130 1998 SQ24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
49131 1998 SV24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
49132 1998 SW24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
49133 1998 SC25 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
49134 1998 SF27 18/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,7 km MPC · JPL
49135 1998 SP28 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
49136 1998 SY33 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49137 1998 SC35 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
49138 1998 SV36 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
49139 1998 SF37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49140 1998 SU40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
49141 1998 SM41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
49142 1998 SQ42 23/09/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
49143 1998 SK43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
49144 1998 SB46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49145 1998 SD46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
49146 1998 SN48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
49147 1998 SR48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49148 1998 SB49 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,9 km MPC · JPL
49149 1998 SD49 24/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,7 km MPC · JPL
49150 1998 SO50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
49151 1998 SM51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
49152 1998 SQ52 29/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
49153 1998 ST52 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
49154 1998 SM53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
49155 1998 SZ53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
49156 1998 SN54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
49157 1998 SQ54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
49158 1998 SB55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
49159 1998 SK55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
49160 1998 SW55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
49161 1998 SE56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
49162 1998 SO56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
49163 1998 SQ56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49164 1998 ST56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
49165 1998 SU56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
49166 1998 SL57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
49167 1998 SP57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
49168 1998 SB58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
49169 1998 SL59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
49170 1998 SN59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
49171 1998 SD60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
49172 1998 SE60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
49173 1998 SQ63 29/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
49174 1998 SA64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
49175 1998 SG65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
49176 1998 SS65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
49177 1998 SU65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
49178 1998 SB67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
49179 1998 SC67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
49180 1998 SE67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
49181 1998 SU67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
49182 1998 SP69 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49183 1998 SW72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
49184 1998 SW73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
49185 1998 SA74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
49186 1998 SS75 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
49187 Zucchini 1998 SY75 18/09/1998 Bologna San Vittore Obs. 1,5 km MPC · JPL
49188 1998 SZ79 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49189 1998 SJ80 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
49190 1998 SL81 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49191 1998 SN85 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49192 1998 SU89 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49193 1998 SM91 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49194 1998 SX95 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49195 1998 SG102 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49196 1998 SU103 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49197 1998 SC104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49198 1998 SG107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49199 1998 SQ107 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
49200 1998 SW107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL