Danh sách tiểu hành tinh/48701–48800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48701 1996 HD22 18/04/1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
48702 1996 JE 06/05/1996 Lime Creek R. Linderholm 3,0 km MPC · JPL
48703 1996 JQ 12/05/1996 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
48704 1996 JR2 14/05/1996 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
48705 1996 JR3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
48706 1996 JF9 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
48707 1996 KR1 19/05/1996 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
48708 1996 LM2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
48709 1996 LX2 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48710 1996 LB3 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
48711 1996 ND5 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
48712 1996 OV2 26/07/1996 Haleakala AMOS 3,2 km MPC · JPL
48713 1996 PT1 09/08/1996 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
48714 1996 PB8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
48715 Balbinot 1996 RP2 13/09/1996 Bologna San Vittore Obs. 9,3 km MPC · JPL
48716 1996 RH3 13/09/1996 Prescott P. G. Comba 6,9 km MPC · JPL
48717 1996 RR5 15/09/1996 Catalina Station T. B. Spahr 11 km MPC · JPL
48718 1996 RZ15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
48719 1996 RU25 13/09/1996 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
48720 Enricomentana 1996 SD7 29/09/1996 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
48721 1996 UJ2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
48722 1996 VZ20 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
48723 1996 XF22 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48724 1996 XZ26 08/12/1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
48725 1997 AQ1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
48726 1997 AZ12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
48727 1997 AL18 15/01/1997 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
48728 1997 AM20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
48729 1997 AG22 14/01/1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,0 km MPC · JPL
48730 1997 BD3 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
48731 1997 BV3 31/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
48732 1997 CM4 03/02/1997 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
48733 1997 CK6 03/02/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
48734 1997 CZ16 06/02/1997 Chichibu N. Satō 2,2 km MPC · JPL
48735 1997 CX19 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
48736 Ehime 1997 DL 27/02/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,6 km MPC · JPL
48737 Cusinato 1997 ER11 08/03/1997 Pianoro V. Goretti 2,6 km MPC · JPL
48738 1997 ER16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
48739 1997 EV17 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,0 km MPC · JPL
48740 1997 EF32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48741 1997 EO42 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48742 1997 EE47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
48743 1997 EE57 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
48744 1997 FY2 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48745 1997 GA 01/04/1997 Modra Modra Obs. 2,0 km MPC · JPL
48746 1997 GE1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
48747 1997 GD2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48748 1997 GV3 03/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
48749 1997 GZ6 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48750 1997 GG8 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48751 1997 GM8 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48752 1997 GH9 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48753 1997 GC19 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48754 1997 GJ22 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48755 1997 GQ24 07/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48756 1997 GO28 11/04/1997 Nanyo T. Okuni 2,6 km MPC · JPL
48757 1997 GC33 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48758 1997 GX35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48759 1997 GB36 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48760 1997 HM11 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48761 1997 HV11 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48762 1997 HD13 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48763 1997 JZ 02/05/1997 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
48764 1997 JJ10 05/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 28 km MPC · JPL
48765 1997 JN13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
48766 1997 JY13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
48767 Skamander 1997 JG15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 22 km MPC · JPL
48768 1997 KE 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
48769 1997 MJ 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
48770 1997 MO3 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48771 1997 MJ6 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
48772 1997 MR9 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
48773 1997 PS 03/08/1997 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
48774 Anngower 1997 PO2 10/08/1997 NRC-DAO D. D. Balam 5,3 km MPC · JPL
48775 1997 QL 24/08/1997 Kleť Z. Moravec 6,4 km MPC · JPL
48776 1997 QT 27/08/1997 Kleť Z. Moravec 5,8 km MPC · JPL
48777 1997 QE5 25/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
48778 Shokoyukako 1997 RE 01/09/1997 Yatsuka H. Abe 3,9 km MPC · JPL
48779 Mariko 1997 RH 01/09/1997 Yatsuka H. Abe 2,8 km MPC · JPL
48780 1997 RA2 04/09/1997 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
48781 1997 SL 20/09/1997 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
48782 Fierz 1997 SP 20/09/1997 Ondřejov L. Kotková 3,5 km MPC · JPL
48783 1997 SR 20/09/1997 Woomera F. B. Zoltowski 5,7 km MPC · JPL
48784 1997 SX 17/09/1997 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
48785 Pitter 1997 SA2 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec 8,4 km MPC · JPL
48786 1997 SH4 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
48787 1997 SY4 26/09/1997 Woomera F. B. Zoltowski 2,9 km MPC · JPL
48788 1997 SL6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
48789 1997 SV12 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
48790 1997 SH30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
48791 1997 SD33 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
48792 1997 SC34 17/09/1997 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
48793 1997 TK8 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
48794 Stolzová 1997 TY8 05/10/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,5 km MPC · JPL
48795 1997 TB10 06/10/1997 Ondřejov P. Pravec 4,9 km MPC · JPL
48796 1997 TE11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
48797 1997 TV12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
48798 Penghuanwu 1997 TS18 06/10/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
48799 Tashikuergan 1997 TX18 08/10/1997 Xinglong Xinglong Stn. 3,0 km MPC · JPL
48800 1997 TS22 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL