Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/47601–47700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47601 2000 AQ227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
47602 2000 AC231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
47603 2000 AV232 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47604 2000 AF236 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
47605 2000 AT237 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47606 2000 AA238 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
47607 2000 AN242 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47608 2000 AE243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
47609 2000 AN251 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
47610 2000 AY254 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47611 2000 BL1 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
47612 2000 BO4 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47613 2000 BP12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
47614 2000 BO14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
47615 2000 BT22 27/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
47616 2000 BC26 30/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
47617 2000 BC27 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47618 2000 BD27 30/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47619 Johnpursch 2000 BW28 30/01/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
47620 Joeplassmann 2000 BA29 30/01/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
47621 2000 BO29 28/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47622 2000 BQ32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
47623 2000 BF38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
47624 2000 BG41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
47625 2000 BB49 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
47626 2000 BS49 21/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47627 Kendomanik 2000 CX 01/02/2000 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
47628 2000 CJ2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
47629 2000 CR4 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
47630 2000 CF6 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47631 2000 CY17 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47632 2000 CA21 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47633 2000 CG23 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
47634 2000 CN24 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47635 2000 CH25 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47636 2000 CV25 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47637 2000 CD28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47638 2000 CP28 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47639 2000 CT29 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
47640 2000 CA30 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47641 2000 CE30 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47642 2000 CF30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47643 2000 CM30 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47644 2000 CO36 02/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47645 2000 CD37 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
47646 2000 CE37 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
47647 2000 CH38 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47648 2000 CA40 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47649 Susanbrew 2000 CP40 01/02/2000 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
47650 2000 CU40 01/02/2000 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
47651 2000 CV42 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
47652 2000 CL44 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
47653 2000 CD45 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47654 2000 CP46 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47655 2000 CB48 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
47656 2000 CD48 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47657 2000 CE48 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47658 2000 CL48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47659 2000 CM49 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47660 2000 CA51 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47661 2000 CP52 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47662 2000 CN53 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
47663 2000 CD54 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
47664 2000 CE54 02/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47665 2000 CX55 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47666 2000 CA58 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47667 2000 CD58 05/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
47668 2000 CM60 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47669 2000 CC62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47670 2000 CA63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
47671 2000 CP63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
47672 2000 CZ63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47673 2000 CF64 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47674 2000 CT65 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47675 2000 CW66 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47676 2000 CE71 07/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47677 2000 CO71 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47678 2000 CT75 07/02/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
47679 2000 CN76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,6 km MPC · JPL
47680 2000 CC77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
47681 2000 CZ77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
47682 2000 CO82 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47683 2000 CR82 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
47684 2000 CT83 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47685 2000 CC84 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47686 2000 CA86 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47687 2000 CW86 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47688 2000 CO88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47689 2000 CN91 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47690 2000 CQ92 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
47691 2000 CT92 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47692 2000 CC94 08/02/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
47693 2000 CG94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47694 2000 CO94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47695 2000 CC99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
47696 2000 CK100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
47697 2000 CZ101 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47698 2000 CG109 05/02/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
47699 2000 CP116 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47700 2000 CQ121 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL