Danh sách tiểu hành tinh/47401–47500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47401 1999 XG120 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
47402 1999 XQ120 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
47403 1999 XS121 05/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
47404 1999 XU122 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
47405 1999 XC125 07/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
47406 1999 XV126 07/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
47407 1999 XC129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47408 1999 XH130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
47409 1999 XS132 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47410 1999 XE135 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47411 1999 XZ136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
47412 1999 XD140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
47413 1999 XR144 15/12/1999 Oohira T. Urata 2,5 km MPC · JPL
47414 1999 XN147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
47415 1999 XD154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47416 1999 XE160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47417 1999 XL160 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47418 1999 XB165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47419 1999 XT165 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47420 1999 XB166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47421 1999 XN166 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47422 1999 XK168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47423 1999 XR168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47424 1999 XE169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47425 1999 XW169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47426 1999 XZ169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47427 1999 XA172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47428 1999 XK172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47429 1999 XN172 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
47430 1999 XK173 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47431 1999 XZ173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47432 1999 XT175 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47433 1999 XB176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47434 1999 XD176 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47435 1999 XK176 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
47436 1999 XM176 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47437 1999 XR176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47438 1999 XD177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47439 1999 XB178 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47440 1999 XV181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47441 1999 XS192 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47442 1999 XG193 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47443 1999 XE196 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47444 1999 XA205 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47445 1999 XQ206 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
47446 1999 XM211 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47447 1999 XW213 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47448 1999 XN214 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47449 1999 XM215 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
47450 1999 XD218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
47451 1999 XR221 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47452 1999 XY221 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47453 1999 XB222 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47454 1999 XL222 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47455 1999 XK227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
47456 1999 XZ231 09/12/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
47457 1999 XF234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
47458 1999 XR238 04/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
47459 1999 XO241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
47460 1999 XQ241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
47461 1999 XG242 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
47462 1999 XG256 07/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
47463 1999 XE258 08/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
47464 1999 YM3 18/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47465 1999 YZ4 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
47466 Mayatoyoshima 1999 YJ9 31/12/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
47467 1999 YF13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
47468 1999 YS13 30/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
47469 1999 YT20 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 3,3 km MPC · JPL
47470 2000 AF 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
47471 2000 AM 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
47472 2000 AN2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
47473 2000 AU2 01/01/2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 2,4 km MPC · JPL
47474 2000 AH5 03/01/2000 Olathe Olathe 3,0 km MPC · JPL
47475 2000 AR7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47476 2000 AJ8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47477 2000 AV9 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47478 2000 AW10 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47479 2000 AH11 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47480 2000 AE12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
47481 2000 AR12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47482 2000 AT13 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47483 2000 AJ17 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47484 2000 AC18 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47485 2000 AO22 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47486 2000 AG25 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47487 2000 AK30 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47488 2000 AZ32 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47489 2000 AY35 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47490 2000 AE37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47491 2000 AE39 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47492 2000 AC41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47493 2000 AV41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47494 Gerhardangl 2000 AH42 04/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,3 km MPC · JPL
47495 2000 AD43 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
47496 2000 AU43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
47497 2000 AE44 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
47498 2000 AK45 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47499 2000 AH50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
47500 2000 AX50 07/01/2000 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL