Danh sách tiểu hành tinh/47201–47300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47201 1999 TJ205 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47202 1999 TD212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
47203 1999 TM219 01/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
47204 1999 TO221 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47205 1999 TQ234 03/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
47206 1999 TU243 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
47207 1999 TB248 08/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47208 1999 TL253 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47209 1999 TM257 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47210 1999 TB273 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47211 1999 TX290 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47212 1999 TN291 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47213 1999 TC293 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47214 1999 TD293 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47215 1999 TZ319 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
47216 1999 UX7 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
47217 1999 UF18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
47218 1999 UN37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
47219 Heatherkoehler 1999 UU41 18/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
47220 1999 UJ46 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
47221 1999 VM4 01/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
47222 1999 VR8 08/11/1999 Gekko T. Kagawa 2,2 km MPC · JPL
47223 1999 VW10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
47224 1999 VG11 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
47225 1999 VJ12 09/11/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
47226 1999 VE19 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
47227 1999 VS24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
47228 1999 VP26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47229 1999 VT27 03/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47230 1999 VT28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47231 1999 VJ35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47232 1999 VQ36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47233 1999 VR38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47234 1999 VP43 01/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
47235 1999 VX43 01/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
47236 1999 VU48 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47237 1999 VP49 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47238 1999 VB50 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47239 1999 VN50 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47240 1999 VR50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47241 1999 VS50 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47242 1999 VY50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47243 1999 VY51 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47244 1999 VA53 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47245 1999 VX53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47246 1999 VN54 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47247 1999 VQ56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
47248 1999 VK57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47249 1999 VY57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47250 1999 VW58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47251 1999 VS60 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47252 1999 VJ65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47253 1999 VN65 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47254 1999 VO67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47255 1999 VA70 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47256 1999 VA72 11/11/1999 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
47257 1999 VA79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47258 1999 VS80 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47259 1999 VJ81 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47260 1999 VR88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47261 1999 VH90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47262 1999 VF91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47263 1999 VJ92 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47264 1999 VV93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47265 1999 VT97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47266 1999 VY98 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47267 1999 VU112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47268 1999 VJ119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
47269 1999 VH135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
47270 1999 VE138 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47271 1999 VY143 11/11/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
47272 1999 VF144 11/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
47273 1999 VE145 13/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
47274 1999 VJ147 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47275 1999 VZ147 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47276 1999 VN151 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47277 1999 VL154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
47278 1999 VU157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47279 1999 VS160 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47280 1999 VJ161 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47281 1999 VS162 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47282 1999 VG167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47283 1999 VF173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47284 1999 VO173 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47285 1999 VU173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47286 1999 VH176 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47287 1999 VR177 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47288 1999 VQ178 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47289 1999 VD188 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47290 1999 VS188 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47291 1999 VG195 03/11/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
47292 1999 VO203 08/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
47293 Masamitsu 1999 WO 16/11/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 1,7 km MPC · JPL
47294 Blanský les 1999 WM1 28/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,7 km MPC · JPL
47295 1999 WV1 25/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
47296 1999 WD2 20/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
47297 1999 WN2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
47298 1999 WX2 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
47299 1999 WJ3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
47300 1999 WN4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL