Danh sách tiểu hành tinh/477101–477200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477101 2009 BJ153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477102 2009 BP154 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477103 2009 BL162 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
477104 2009 BY164 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
477105 2009 BL166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477106 2009 BX166 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477107 2009 BD172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477108 2009 BA174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477109 2009 BN175 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477110 2009 BQ177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477111 2009 BX177 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477112 2009 BB178 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477113 2009 BT181 21/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
477114 2009 BR183 16/01/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
477115 2009 BX183 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477116 2009 BE186 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
477117 2009 BR187 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477118 2009 BQ189 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477119 2009 CR28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
477120 2009 CK31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477121 2009 CL31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477122 2009 CM33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477123 2009 CU36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477124 2009 CX37 02/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
477125 2009 CM44 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477126 2009 CD48 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477127 2009 CK48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477128 2009 CJ54 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
477129 2009 CZ54 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477130 2009 CS57 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477131 2009 CH59 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477132 2009 DM 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
477133 2009 DY2 17/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
477134 2009 DU9 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477135 2009 DM10 21/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 960 m MPC · JPL
477136 2009 DL14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
477137 2009 DR14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477138 2009 DE15 23/01/2009 XuYi PMO NEO 710 m MPC · JPL
477139 2009 DT16 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
477140 2009 DA17 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
477141 2009 DK33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
477142 2009 DM36 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477143 2009 DH37 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477144 2009 DW39 20/02/2009 Dauban F. Kugel 13314| 2,0 km MPC · JPL
477145 2009 DQ41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
477146 2009 DJ52 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477147 2009 DL58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477148 2009 DS64 19/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
477149 2009 DT76 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477150 2009 DE79 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477151 2009 DC84 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477152 2009 DJ84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477153 2009 DS88 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477154 2009 DA91 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477155 2009 DQ106 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
477156 2009 DS130 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477157 2009 DG132 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477158 2009 DH132 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477159 2009 DO133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477160 2009 DR133 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477161 2009 DV138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477162 2009 ES 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 270 m MPC · JPL
477163 2009 ED9 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477164 2009 EW14 02/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
477165 2009 EY18 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477166 2009 EX19 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477167 2009 ED24 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477168 2009 EM28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
477169 2009 EF29 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477170 2009 FL2 17/03/2009 Needville J. Dellinger 1,5 km MPC · JPL
477171 2009 FR9 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477172 2009 FJ15 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477173 2009 FR27 21/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
477174 2009 FD28 26/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
477175 2009 FZ31 26/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,9 km MPC · JPL
477176 2009 FX34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477177 2009 FJ49 27/03/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
477178 2009 FW53 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477179 2009 FN55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477180 2009 FE58 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477181 2009 FT58 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477182 2009 FR61 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477183 2009 FH65 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477184 2009 FB68 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477185 2009 FJ69 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
477186 2009 FT69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
477187 2009 FS73 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477188 2009 FK78 27/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
477189 2009 GJ 01/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
477190 2009 HR6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477191 2009 HS7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477192 2009 HH8 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
477193 2009 HR12 19/04/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 3,4 km MPC · JPL
477194 2009 HQ16 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477195 2009 HS18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
477196 2009 HD24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477197 2009 HA32 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477198 2009 HW35 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477199 2009 HT46 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477200 2009 HU64 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL