Danh sách tiểu hành tinh/477201–477300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477201 2009 HH67 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477202 2009 HX70 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477203 2009 HQ71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477204 2009 HG85 28/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
477205 2009 HE86 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477206 2009 HR97 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
477207 2009 HN98 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477208 2009 HK105 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477209 2009 JN 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477210 2009 JL7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
477211 2009 JN8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
477212 2009 JJ16 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
477213 2009 JT16 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
477214 2009 JF18 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
477215 2009 KY6 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477216 2009 KL9 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477217 2009 KG14 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477218 2009 KG16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477219 2009 KC17 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477220 2009 LK 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
477221 2009 LY 14/06/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
477222 2009 PL11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
477223 2009 PS11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477224 2009 PK15 15/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
477225 2009 PY15 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477226 2009 PB21 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477227 2009 QB12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477228 2009 QG42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
477229 2009 RX3 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477230 2009 RW6 10/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
477231 2009 RH9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477232 2009 RG12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477233 2009 RT14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477234 2009 RD16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
477235 2009 RA20 14/09/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
477236 2009 RU30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477237 2009 RQ31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477238 2009 RC34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477239 2009 RJ35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477240 2009 RW42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477241 2009 RW46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477242 2009 RD48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477243 2009 RS48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477244 2009 RK54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477245 2009 RF65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477246 2009 RL70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477247 2009 RS70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477248 2009 SV 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
477249 2009 SM11 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477250 2009 SS11 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477251 2009 SR27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477252 2009 SM30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477253 2009 SV36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477254 2009 SS48 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477255 2009 SX58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
477256 2009 SB61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477257 2009 SM61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477258 2009 SB65 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477259 2009 SV65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477260 2009 SH74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477261 2009 SO74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477262 2009 SA76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477263 2009 SH77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477264 2009 SA79 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477265 2009 SW90 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477266 2009 SR92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477267 2009 SR100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
477268 2009 SG102 24/09/2009 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
477269 2009 SH102 24/09/2009 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
477270 2009 SF107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477271 2009 SR109 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477272 2009 SJ110 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477273 2009 SN112 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477274 2009 SO117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477275 2009 SF121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477276 2009 SN124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477277 2009 SC130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477278 2009 SF130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477279 2009 SO131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477280 2009 SY133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477281 2009 SK135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477282 2009 SX140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477283 2009 SV144 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477284 2009 SW151 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
477285 2009 SZ151 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477286 2009 SL156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477287 2009 SA157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477288 2009 ST157 14/10/1998 Caussols ODAS 940 m MPC · JPL
477289 2009 SD170 25/09/2009 LightBuckets LightBuckets Obs. 820 m MPC · JPL
477290 2009 SS170 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477291 2009 SG171 27/09/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 620 m MPC · JPL
477292 2009 SD185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477293 2009 SM187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
477294 2009 SV187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477295 2009 SD192 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477296 2009 SD199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477297 2009 SR202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
477298 2009 SY203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
477299 2009 SA204 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
477300 2009 SG204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL