Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/476101–476200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476101 2007 TP126 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476102 2007 TX129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476103 2007 TU138 13/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476104 2007 TA147 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
476105 2007 TB149 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476106 2007 TA155 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476107 2007 TR155 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
476108 2007 TU156 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
476109 2007 TZ157 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476110 2007 TF158 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
476111 2007 TD162 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476112 2007 TG169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
476113 2007 TG172 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476114 2007 TT176 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476115 2007 TL179 07/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
476116 2007 TN187 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
476117 2007 TK193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476118 2007 TU198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476119 2007 TM204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476120 2007 TU212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476121 2007 TC213 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476122 2007 TO215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476123 2007 TA216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476124 2007 TU217 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476125 2007 TS224 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476126 2007 TQ225 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476127 2007 TC227 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
476128 2007 TL227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476129 2007 TS228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476130 2007 TB230 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476131 2007 TW232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476132 2007 TP237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476133 2007 TO240 05/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476134 2007 TR241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476135 2007 TY245 03/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
476136 2007 TG249 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476137 2007 TZ250 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476138 2007 TK251 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476139 2007 TJ262 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476140 2007 TD268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476141 2007 TN288 11/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
476142 2007 TG291 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476143 2007 TF295 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476144 2007 TT296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476145 2007 TQ297 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476146 2007 TK308 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476147 2007 TV309 12/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
476148 2007 TS320 13/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476149 2007 TK324 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
476150 2007 TG325 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476151 2007 TB326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476152 2007 TQ328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476153 2007 TE333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476154 2007 TE334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
476155 2007 TX343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476156 2007 TA346 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476157 2007 TU354 05/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
476158 2007 TU357 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476159 2007 TU364 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476160 2007 TH368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476161 2007 TG371 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476162 2007 TE374 14/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
476163 2007 TB379 13/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
476164 2007 TO383 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476165 2007 TX384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476166 2007 TC385 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476167 2007 TZ391 15/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
476168 2007 TC398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476169 2007 TQ402 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476170 2007 TP414 10/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476171 2007 TQ420 20/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
476172 2007 TZ424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476173 2007 TB427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476174 2007 TH427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476175 2007 TZ428 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476176 2007 TD432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476177 2007 TK432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476178 2007 TH438 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476179 2007 TM440 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476180 2007 TM441 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476181 2007 TS447 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
476182 2007 TV449 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476183 2007 TW449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476184 2007 TY451 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
476185 2007 TO452 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476186 2007 UN8 16/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476187 2007 UQ13 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 360 m MPC · JPL
476188 2007 UT17 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476189 2007 UP24 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476190 2007 UR26 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476191 2007 UP28 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476192 2007 UO40 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476193 2007 US40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476194 2007 UH41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476195 2007 UJ41 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476196 2007 UB43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476197 2007 UW45 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476198 2007 UD46 20/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
476199 2007 UY51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476200 2007 UX55 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL