Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/478101–478200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478101 2011 US64 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478102 2011 UR66 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478103 2011 UH74 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478104 2011 UL74 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478105 2011 UW74 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478106 2011 UB76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478107 2011 UJ76 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
478108 2011 UC78 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478109 2011 UK80 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478110 2011 UW81 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478111 2011 UF82 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478112 2011 US82 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478113 2011 UT82 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478114 2011 UW84 21/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
478115 2011 UK85 31/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
478116 2011 UM88 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478117 2011 UR97 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478118 2011 UG98 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478119 2011 UZ99 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
478120 2011 UY101 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478121 2011 UB103 06/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
478122 2011 UY103 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478123 2011 UF105 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478124 2011 UG107 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478125 2011 UU107 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478126 2011 UW112 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478127 2011 UZ112 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478128 2011 UJ113 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478129 2011 UY119 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
478130 2011 US120 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478131 2011 UX122 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478132 2011 UG125 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478133 2011 UG126 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478134 2011 UL127 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478135 2011 UG129 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478136 2011 UU131 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478137 2011 UK136 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478138 2011 UV136 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478139 2011 UW136 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
478140 2011 UL138 27/07/2005 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
478141 2011 UD139 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478142 2011 UV143 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478143 2011 UJ145 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
478144 2011 UV145 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478145 2011 UW147 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478146 2011 US152 26/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
478147 2011 UA154 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
478148 2011 UE154 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478149 2011 UT154 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478150 2011 UR155 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478151 2011 UW156 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
478152 2011 UY156 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478153 2011 UM157 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478154 2011 UT157 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478155 2011 UF159 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478156 2011 UP159 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478157 2011 UV160 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478158 2011 UR167 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478159 2011 UK172 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478160 2011 UB173 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478161 2011 UC173 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478162 2011 UN175 10/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
478163 2011 UW175 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478164 2011 UE176 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
478165 2011 UG176 27/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
478166 2011 UW176 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
478167 2011 UV177 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478168 2011 UH178 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478169 2011 UR180 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478170 2011 UM181 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478171 2011 UR182 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478172 2011 UM183 09/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
478173 2011 UP190 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
478174 2011 UZ190 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478175 2011 UV191 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478176 2011 UT193 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478177 2011 UY193 23/09/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
478178 2011 UU198 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478179 2011 UX199 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478180 2011 UX201 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478181 2011 UN202 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478182 2011 UJ208 14/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
478183 2011 UL212 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478184 2011 UP223 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478185 2011 UC230 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478186 2011 UO233 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478187 2011 UG235 19/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
478188 2011 UW241 28/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
478189 2011 UZ241 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478190 2011 US242 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478191 2011 UG243 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478192 2011 UB244 21/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
478193 2011 UD244 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478194 2011 UY244 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478195 2011 UK247 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478196 2011 UG249 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
478197 2011 UC250 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478198 2011 UJ250 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478199 2011 UQ252 24/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
478200 2011 UZ252 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL