Danh sách tiểu hành tinh/47701–47800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47701 2000 DA1 25/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47702 2000 DE2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
47703 2000 DR2 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
47704 2000 DN4 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47705 2000 DT9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
47706 2000 DH12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
47707 Jamieson 2000 DB15 26/02/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
47708 2000 DR15 26/02/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
47709 2000 DC16 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
47710 2000 DJ16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
47711 2000 DL16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
47712 2000 DB23 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47713 2000 DM23 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47714 2000 DS24 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
47715 2000 DG25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47716 2000 DQ25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47717 2000 DU28 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47718 2000 DV29 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
47719 2000 DC30 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
47720 2000 DR34 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
47721 2000 DS34 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47722 2000 DZ35 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47723 2000 DV37 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47724 2000 DE38 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47725 2000 DW39 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47726 2000 DE42 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47727 2000 DG44 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
47728 2000 DP45 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47729 2000 DR45 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47730 2000 DY46 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47731 2000 DM48 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47732 2000 DR51 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47733 2000 DW51 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47734 2000 DX55 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47735 2000 DS60 29/02/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
47736 2000 DG61 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
47737 2000 DT66 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47738 2000 DB68 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47739 2000 DD69 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47740 2000 DC71 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47741 2000 DQ71 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
47742 2000 DX73 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
47743 2000 DH74 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47744 2000 DJ75 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
47745 2000 DE77 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
47746 2000 DY77 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47747 2000 DH81 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47748 2000 DF82 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47749 2000 DX82 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
47750 2000 DM85 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47751 2000 DO85 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47752 2000 DD87 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
47753 2000 DY92 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47754 2000 DE94 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47755 2000 DL94 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47756 2000 DO96 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47757 2000 DD98 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47758 2000 DV98 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47759 2000 DR99 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47760 2000 DQ100 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
47761 2000 DR100 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47762 2000 DT100 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47763 2000 DR101 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47764 2000 DX102 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47765 2000 DZ102 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47766 2000 DP103 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47767 2000 DR103 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47768 2000 DD104 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47769 2000 DK104 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47770 2000 DN104 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47771 2000 DC105 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47772 2000 DO107 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47773 2000 DV108 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47774 2000 DC110 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
47775 2000 DX115 27/02/2000 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
47776 2000 EX 03/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
47777 2000 EK9 03/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
47778 2000 EX10 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47779 2000 EE11 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47780 2000 EM13 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47781 2000 EK17 03/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47782 2000 EL18 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47783 2000 EU19 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47784 2000 EY19 07/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47785 2000 EL20 03/03/2000 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
47786 2000 EQ20 03/03/2000 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
47787 2000 EW24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
47788 2000 EB26 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
47789 2000 ED26 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
47790 2000 EJ30 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47791 2000 EC31 05/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47792 2000 EV31 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47793 2000 EO32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47794 2000 EP38 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47795 2000 ER38 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
47796 2000 EN40 08/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47797 2000 EQ40 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47798 2000 EP45 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
47799 2000 ES49 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47800 2000 ED50 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,3 km MPC · JPL