Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/46701–46800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46701 1997 CP29 07/02/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,7 km MPC · JPL
46702 Linapucci 1997 DX 28/02/1997 Montelupo M. Tombelli, G. Forti 2,4 km MPC · JPL
46703 1997 EC 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
46704 1997 EL5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
46705 1997 EE37 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46706 1997 ET41 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46707 1997 FH3 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46708 1997 FP4 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46709 1997 GU6 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46710 1997 GB7 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46711 1997 GW7 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46712 1997 GY14 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46713 1997 GO19 05/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46714 1997 HF7 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46715 1997 HE13 30/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46716 1997 NX 03/07/1997 Dynic A. Sugie 2,6 km MPC · JPL
46717 1997 NY5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
46718 1997 NK6 09/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 7,1 km MPC · JPL
46719 Plantade 1997 PJ 01/08/1997 Pises Pises Obs. 5,7 km MPC · JPL
46720 Pierostroppa 1997 PO4 13/08/1997 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,6 km MPC · JPL
46721 1997 QW3 30/08/1997 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
46722 Ireneadler 1997 RA1 02/09/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,9 km MPC · JPL
46723 1997 RS2 05/09/1997 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
46724 1997 SU7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
46725 1997 SS13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
46726 1997 SA22 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
46727 Hidekimatsuyama 1997 SN25 30/09/1997 Nanyo T. Okuni 4,8 km MPC · JPL
46728 1997 SJ29 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
46729 1997 SJ31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
46730 1997 TY16 09/10/1997 Kleť Kleť Obs. 13 km MPC · JPL
46731 Prieurblanc 1997 TB18 04/10/1997 Hottviller C. Demeautis, P. Buttani 6,1 km MPC · JPL
46732 1997 TD19 08/10/1997 Uenohara N. Kawasato 4,0 km MPC · JPL
46733 1997 TA20 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
46734 1997 TL25 09/10/1997 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
46735 1997 UG1 21/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,9 km MPC · JPL
46736 1997 UD21 31/10/1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
46737 Anpanman 1997 VO 01/11/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 8,1 km MPC · JPL
46738 1997 VF1 01/11/1997 Oohira T. Urata 6,4 km MPC · JPL
46739 1997 WH10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
46740 1997 WQ14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
46741 1997 WM15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
46742 1997 WQ15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
46743 1997 WE36 29/11/1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
46744 1997 WP38 29/11/1997 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
46745 1997 WK47 26/11/1997 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
46746 1998 BX24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
46747 1998 DF9 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
46748 1998 DN23 27/02/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
46749 1998 DM33 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
46750 1998 EL14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
46751 1998 FD30 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46752 1998 FM35 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46753 1998 FL41 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46754 1998 FX49 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46755 1998 FL50 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46756 1998 FP55 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46757 1998 FX57 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46758 1998 FQ59 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46759 1998 FK65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46760 1998 FK67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46761 1998 FC71 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46762 1998 FM78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46763 1998 FE79 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
46764 1998 FE95 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46765 1998 FN109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46766 1998 FU115 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46767 1998 FX115 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46768 1998 FK122 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46769 1998 HJ2 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46770 1998 HY5 21/04/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
46771 1998 HM7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46772 1998 HD8 21/04/1998 Bédoin P. Antonini 2,2 km MPC · JPL
46773 1998 HZ12 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46774 1998 HO30 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46775 1998 HC42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
46776 1998 HN49 24/04/1998 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
46777 1998 HO51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46778 1998 HR51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
46779 1998 HY51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46780 1998 HH52 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
46781 1998 HH86 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46782 1998 HJ98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46783 1998 HU101 24/04/1998 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
46784 1998 HK117 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46785 1998 HQ117 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46786 1998 HH125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46787 1998 HL129 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46788 1998 HP139 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46789 1998 HG141 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46790 1998 HG149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
46791 1998 HW149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
46792 1998 HK153 24/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
46793 Phinney 1998 JP 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
46794 1998 JW2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
46795 1998 JW4 01/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46796 Mamigasakigawa 1998 KU 19/05/1998 Nanyo T. Okuni 2,8 km MPC · JPL
46797 1998 KA4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
46798 1998 KU4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
46799 1998 KY8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
46800 1998 KH27 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL