Danh sách tiểu hành tinh/476001–476100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476001 2007 RG48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476002 2007 RT49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476003 2007 RP56 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
476004 2007 RZ59 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476005 2007 RL66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476006 2007 RN76 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476007 2007 RQ89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476008 2007 RO93 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476009 2007 RN94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476010 2007 RK95 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,3 km MPC · JPL
476011 2007 RL96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476012 2007 RA107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476013 2007 RA131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476014 2007 RU132 13/09/2007 Hibiscus N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
476015 2007 RD134 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
476016 2007 RQ136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476017 2007 RO157 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
476018 2007 RE160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476019 2007 RB166 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476020 2007 RP173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476021 2007 RH189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476022 2007 RR190 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476023 2007 RN192 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
476024 2007 RS194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476025 2007 RM203 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476026 2007 RN203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476027 2007 RY206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476028 2007 RC221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
476029 2007 RC230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476030 2007 RW232 11/09/2007 XuYi PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
476031 2007 RB235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476032 2007 RN235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476033 2007 RQ252 13/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
476034 2007 RE260 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476035 2007 RR265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476036 2007 RB267 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476037 2007 RB271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476038 2007 RZ272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476039 2007 RL280 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
476040 2007 RU280 13/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
476041 2007 RX280 13/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
476042 2007 RH286 02/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
476043 2007 RN287 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 1,8 km MPC · JPL
476044 2007 RT287 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476045 2007 RH288 12/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
476046 2007 RN288 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
476047 2007 RL290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476048 2007 RX290 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476049 2007 RB293 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
476050 2007 RJ294 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476051 2007 RQ296 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476052 2007 RL308 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476053 2007 RB313 03/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
476054 2007 RY314 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
476055 2007 RF316 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476056 2007 RN318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476057 2007 RU319 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
476058 2007 RQ321 15/09/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
476059 2007 RE322 11/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
476060 2007 RA325 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476061 2007 RS325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476062 2007 SH12 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
476063 2007 SG13 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476064 2007 SR13 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476065 2007 SN14 20/09/2007 Lulin LUSS 2,2 km MPC · JPL
476066 2007 SY19 18/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
476067 2007 SF21 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476068 2007 SL21 20/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476069 2007 SQ21 17/09/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
476070 2007 SP22 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
476071 2007 TV4 06/10/2007 Prairie Grass J. Mahony 2,9 km MPC · JPL
476072 2007 TV8 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
476073 2007 TP18 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476074 2007 TL19 13/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476075 2007 TY21 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476076 2007 TK25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476077 2007 TA29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476078 2007 TH30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476079 2007 TU30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476080 2007 TJ35 07/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
476081 2007 TS43 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476082 2007 TK44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476083 2007 TX46 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476084 2007 TZ47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476085 2007 TP48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476086 2007 TK52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476087 2007 TL52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476088 2007 TS55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476089 2007 TB58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476090 2007 TA61 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
476091 2007 TB63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476092 2007 TP64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476093 2007 TC66 12/10/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
476094 2007 TY75 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476095 2007 TG88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476096 2007 TG98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476097 2007 TV113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
476098 2007 TH115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
476099 2007 TO123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476100 2007 TZ124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL