Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/475101–475200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475101 2005 UR222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475102 2005 UQ231 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475103 2005 UV231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
475104 2005 UO233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475105 2005 UP234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475106 2005 UA237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475107 2005 UB237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475108 2005 UN245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475109 2005 UC252 25/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
475110 2005 US252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475111 2005 UC259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
475112 2005 UO260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475113 2005 UM262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475114 2005 UF265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
475115 2005 UQ269 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475116 2005 UT270 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475117 2005 UN274 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
475118 2005 UO275 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475119 2005 UY279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475120 2005 UW280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475121 2005 UT284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475122 2005 UD287 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475123 2005 UH289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475124 2005 UN289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475125 2005 UG294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475126 2005 UJ299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475127 2005 UO301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
475128 2005 UU306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475129 2005 UN307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475130 2005 UR312 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475131 2005 UO317 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475132 2005 UT321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475133 2005 UB325 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475134 2005 UH332 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475135 2005 UJ335 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475136 2005 UY337 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475137 2005 UB342 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
475138 2005 UG342 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
475139 2005 UC345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475140 2005 UU347 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475141 2005 UQ348 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
475142 2005 UD349 25/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475143 2005 US350 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475144 2005 UK354 29/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
475145 2005 UP354 29/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
475146 2005 UZ358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475147 2005 UX362 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475148 2005 UR364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475149 2005 UY366 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
475150 2005 UC370 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475151 2005 UF374 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475152 2005 UY375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
475153 2005 UO379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475154 2005 UL380 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475155 2005 UA381 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475156 2005 UJ386 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475157 2005 UO395 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475158 2005 US395 30/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475159 2005 UP396 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
475160 2005 UQ405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475161 2005 UH408 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475162 2005 UF410 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475163 2005 UZ411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475164 2005 UQ417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475165 2005 UK424 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475166 2005 UT432 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475167 2005 UO433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475168 2005 UL434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475169 2005 UW440 29/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475170 2005 UW444 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
475171 2005 UC445 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475172 2005 UC450 31/10/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
475173 2005 UL457 25/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
475174 2005 UX459 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475175 2005 UJ460 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475176 2005 UQ471 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475177 2005 US471 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
475178 2005 UC472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475179 2005 UC473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
475180 2005 UQ475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475181 2005 UE484 22/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475182 2005 UE486 23/10/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
475183 2005 UP486 14/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
475184 2005 UO500 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
475185 2005 UF503 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
475186 2005 UJ510 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475187 2005 UM510 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475188 2005 UO510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475189 2005 UB512 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475190 2005 UL514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
475191 2005 UP516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
475192 2005 UK517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
475193 2005 UG518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
475194 2005 UR518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
475195 2005 UC521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
475196 2005 US522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
475197 2005 UX530 22/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475198 2005 VC1 30/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
475199 2005 VQ2 05/11/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,7 km MPC · JPL
475200 2005 VR3 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL