Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/46601–46700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46601 1993 FV15 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
46602 1993 FP34 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
46603 1993 FY41 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
46604 1993 FH56 17/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
46605 1993 HQ1 18/04/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
46606 1993 LK2 13/06/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
46607 1993 OY12 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
46608 1993 RA2 12/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,1 km MPC · JPL
46609 1993 SQ1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,4 km MPC · JPL
46610 Bésixdouze 1993 TQ1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
46611 1993 TH4 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
46612 1993 TS16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
46613 1993 TA17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
46614 1993 TV27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
46615 1993 TT32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
46616 1994 AM 02/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
46617 1994 BD1 19/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
46618 1994 CF16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
46619 1994 CR16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
46620 1994 EL1 06/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
46621 1994 EC7 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
46622 1994 EF7 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
46623 1994 GV10 14/04/1994 Palomar PCAS 5,1 km MPC · JPL
46624 1994 JV4 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
46625 1994 LM 05/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
46626 1994 PL23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
46627 1994 PG24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
46628 1994 PD27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
46629 1994 PS38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
46630 1994 SA11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
46631 1994 TQ3 05/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
46632 RISE 1994 TN15 14/10/1994 Kiso I. Satō, H. Araki 3,1 km MPC · JPL
46633 1994 VH1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
46634 1994 VR2 01/11/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,6 km MPC · JPL
46635 1994 WK2 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,9 km MPC · JPL
46636 1994 WD3 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,2 km MPC · JPL
46637 1994 WJ12 27/11/1994 Caussols E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
46638 1995 BO3 31/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
46639 1995 BN4 28/01/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
46640 1995 DU 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
46641 1995 EY 05/03/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
46642 1995 FU4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
46643 Yanase 1995 KM 23/05/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 6,0 km MPC · JPL
46644 Lagia 1995 OF 19/07/1995 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,2 km MPC · JPL
46645 1995 OP1 19/07/1995 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
46646 1995 OC8 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
46647 1995 QP3 28/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
46648 1995 SY 22/09/1995 Stroncone A. Vagnozzi 2,0 km MPC · JPL
46649 1995 SN4 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
46650 1995 SR19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46651 1995 SV26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
46652 1995 SV30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46653 1995 SE33 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46654 1995 UB8 26/10/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
46655 1995 UR9 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46656 1995 WT6 28/11/1995 Stroncone A. Vagnozzi 3,0 km MPC · JPL
46657 1995 WM17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
46658 1995 YH12 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46659 1996 BB5 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
46660 1996 BM17 25/01/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 3,0 km MPC · JPL
46661 1996 CP1 12/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
46662 1996 DO 19/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
46663 1996 DR2 26/02/1996 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
46664 1996 EK10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
46665 1996 FD 16/03/1996 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
46666 1996 FX21 24/03/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
46667 1996 HM2 18/04/1996 Siding Spring R. H. McNaught 8,5 km MPC · JPL
46668 1996 HM10 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
46669 Wangyongzhi 1996 LK 06/06/1996 Xinglong SCAP 8,7 km MPC · JPL
46670 1996 NU 15/07/1996 Lime Creek R. Linderholm 20 km MPC · JPL
46671 1996 NW3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
46672 1996 OA 16/07/1996 Kleť Kleť Obs. 8,6 km MPC · JPL
46673 1996 OL2 23/07/1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 8,4 km MPC · JPL
46674 1996 PY8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
46675 1996 QO 17/08/1996 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
46676 1996 RF29 11/09/1996 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
46677 1996 TK6 07/10/1996 Xinglong SCAP 6,8 km MPC · JPL
46678 1996 TZ8 12/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 15 km MPC · JPL
46679 1996 TE30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
46680 1996 YV 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
46681 1997 AN5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
46682 1997 AV5 01/01/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
46683 1997 AK8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46684 1997 AX8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46685 1997 AG13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
46686 Anitasohus 1997 AS13 10/01/1997 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
46687 1997 AP18 15/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
46688 1997 AB19 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
46689 Hakuryuko 1997 AL19 13/01/1997 Nanyo T. Okuni 3,0 km MPC · JPL
46690 1997 AN23 14/01/1997 Church Stretton S. P. Laurie 1,8 km MPC · JPL
46691 1997 BK3 30/01/1997 Sormano P. Sicoli, V. Giuliani 2,1 km MPC · JPL
46692 Taormina 1997 CW1 02/02/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,0 km MPC · JPL
46693 1997 CK4 04/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
46694 1997 CS9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
46695 1997 CX13 04/02/1997 Cloudcroft W. Offutt 2,1 km MPC · JPL
46696 1997 CF20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
46697 1997 CM20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
46698 1997 CT25 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46699 1997 CL26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
46700 1997 CK27 08/02/1997 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL