Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/475901–476000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475901 2007 DU59 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475902 2007 DG60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475903 2007 DK63 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475904 2007 DN70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
475905 2007 DO76 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
475906 2007 DQ80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475907 2007 DS81 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
475908 2007 DW82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475909 2007 DP88 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475910 2007 DQ92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
475911 2007 DZ94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
475912 2007 DJ95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475913 2007 DK104 27/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
475914 2007 DR110 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
475915 2007 DR116 16/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
475916 2007 DO117 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
475917 2007 EG1 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475918 2007 EG4 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475919 2007 EE15 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475920 2007 EG17 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
475921 2007 EV29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475922 2007 EZ41 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475923 2007 ET43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475924 2007 EM45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475925 2007 EB46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475926 2007 EA51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475927 2007 EH51 10/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
475928 2007 EK65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475929 2007 EN68 10/03/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
475930 2007 EQ72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475931 2007 EL80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475932 2007 ET87 11/03/2007 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
475933 2007 EL92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475934 2007 EC93 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475935 2007 ER112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475936 2007 EO115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475937 2007 EQ122 23/02/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
475938 2007 EA128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475939 2007 EB132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475940 2007 EL148 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475941 2007 ES162 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475942 2007 EX170 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
475943 2007 EV173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475944 2007 EG179 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
475945 2007 EN189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475946 2007 EK192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
475947 2007 ER218 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475948 2007 EV219 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475949 2007 EA224 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475950 2007 FE1 17/03/2007 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
475951 2007 FG32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475952 2007 FU35 23/03/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
475953 2007 GR4 11/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
475954 2007 GV13 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475955 2007 GL17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475956 2007 GF19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475957 2007 GD30 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
475958 2007 GQ64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
475959 2007 GX68 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475960 2007 HP3 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475961 2007 HV16 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475962 2007 HR59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475963 2007 HG63 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
475964 2007 HW70 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475965 2007 HQ71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475966 2007 JV 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
475967 2007 JF22 08/01/2007 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
475968 2007 JV28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475969 2007 JC36 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
475970 2007 JM36 15/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
475971 2007 KR1 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475972 2007 LP22 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475973 2007 LZ27 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
475974 2007 NM2 24/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475975 2007 NK3 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,4 km MPC · JPL
475976 2007 NL6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
475977 2007 OO6 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475978 2007 OE11 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475979 2007 PM4 16/07/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
475980 2007 PG16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
475981 2007 PR18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
475982 2007 PN19 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
475983 2007 PN21 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
475984 2007 PO23 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
475985 2007 PR27 14/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 950 m MPC · JPL
475986 2007 PZ33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475987 2007 PC36 12/08/2007 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
475988 2007 PB37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
475989 2007 PZ42 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475990 2007 PD43 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
475991 2007 PF47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475992 2007 QU8 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
475993 2007 RF 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 3,1 km MPC · JPL
475994 2007 RS3 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
475995 2007 RR8 08/09/2007 Eskridge G. Hug 1,2 km MPC · JPL
475996 2007 RJ21 03/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
475997 2007 RM25 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475998 2007 RY34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
475999 2007 RR46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476000 2007 RY47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also