Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/475801–475900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475801 2006 XM62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475802 Zurek 2006 XU67 13/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,7 km MPC · JPL
475803 2006 XV69 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475804 2006 XT72 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475805 2006 YJ1 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475806 2006 YV4 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475807 2006 YZ15 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475808 2006 YU18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475809 2006 YH27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475810 2006 YN28 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475811 2006 YZ28 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475812 2006 YK30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475813 2006 YH52 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
475814 2006 YL52 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475815 2006 YB54 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475816 2006 YT55 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
475817 2007 AX6 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
475818 2007 AS9 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
475819 2007 AR11 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475820 2007 AB13 21/11/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
475821 2007 AY16 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475822 2007 AS20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475823 2007 AF21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475824 2007 AC23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475825 2007 AF26 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475826 2007 AU30 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475827 2007 BM 16/01/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
475828 2007 BU3 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475829 2007 BF4 16/01/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
475830 2007 BS6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475831 2007 BB12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475832 2007 BE12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475833 2007 BU12 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475834 2007 BY13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475835 2007 BG14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475836 2007 BB18 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
475837 2007 BF24 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475838 2007 BM26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475839 2007 BN34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
475840 2007 BX40 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
475841 2007 BV42 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475842 2007 BS43 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475843 2007 BS44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475844 2007 BT44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475845 2007 BZ46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475846 2007 BY47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475847 2007 BG48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475848 2007 BK48 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475849 2007 BC55 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475850 2007 BR55 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475851 2007 BD56 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475852 2007 BE57 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
475853 2007 BO57 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475854 2007 BD60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475855 2007 BZ60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475856 2007 BZ64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475857 2007 BJ68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475858 2007 BQ76 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475859 2007 BB77 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475860 2007 BT79 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
475861 2007 BU86 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475862 2007 BH100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475863 2007 CG1 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
475864 2007 CA3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
475865 2007 CU3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475866 2007 CM7 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475867 2007 CU12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
475868 2007 CZ12 06/02/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
475869 2007 CB16 06/02/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
475870 2007 CJ26 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475871 2007 CA29 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475872 2007 CO31 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475873 2007 CJ34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475874 2007 CB35 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475875 2007 CT35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475876 2007 CD36 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475877 2007 CN43 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475878 2007 CN45 08/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
475879 2007 CP45 08/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
475880 2007 CC49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475881 2007 CV50 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475882 2007 CB57 09/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
475883 2007 CH57 17/01/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
475884 2007 CB62 10/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
475885 2007 CK63 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
475886 2007 CP65 15/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
475887 2007 CE66 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475888 2007 DM2 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
475889 2007 DR4 16/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,7 km MPC · JPL
475890 2007 DF26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475891 2007 DT27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475892 2007 DA28 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475893 2007 DJ31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475894 2007 DH34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475895 2007 DU39 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
475896 2007 DV40 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475897 2007 DF45 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475898 2007 DM49 24/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
475899 2007 DF50 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
475900 2007 DA54 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL