Danh sách tiểu hành tinh/475701–475800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475701 2006 VU120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475702 2006 VS124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475703 2006 VS128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475704 2006 VN130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
475705 2006 VU133 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475706 2006 VB137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475707 2006 VG142 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
475708 2006 VC161 09/11/2006 Apache Point A. E. Rose, A. C. Becker 990 m MPC · JPL
475709 2006 VF170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475710 2006 VL170 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475711 2006 VN171 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475712 2006 VR171 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475713 2006 VN173 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475714 2006 WB4 28/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
475715 2006 WL4 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475716 2006 WF10 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475717 2006 WG10 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475718 2006 WJ10 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475719 2006 WV10 16/11/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
475720 2006 WK29 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475721 2006 WW30 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475722 2006 WQ31 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475723 2006 WG33 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
475724 2006 WR36 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475725 2006 WD38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475726 2006 WN38 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475727 2006 WT38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475728 2006 WS39 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475729 2006 WB44 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475730 2006 WV46 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475731 2006 WC47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475732 2006 WQ54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475733 2006 WJ67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475734 2006 WG71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475735 2006 WZ74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475736 2006 WO77 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475737 2006 WC79 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475738 2006 WN83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475739 2006 WX88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475740 2006 WK89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475741 2006 WV93 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475742 2006 WX96 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475743 2006 WK97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475744 2006 WD99 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475745 2006 WM99 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475746 2006 WN102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
475747 2006 WR105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475748 2006 WT111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475749 2006 WG127 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
475750 2006 WU128 23/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
475751 2006 WS132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475752 2006 WG134 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475753 2006 WL137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475754 2006 WJ141 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475755 2006 WX152 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
475756 2006 WB153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475757 2006 WO153 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475758 2006 WY160 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475759 2006 WJ161 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475760 2006 WB163 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
475761 2006 WF163 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475762 2006 WW163 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475763 2006 WE171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475764 2006 WM171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475765 2006 WS173 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475766 2006 WG182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475767 2006 WV183 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475768 2006 WZ188 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475769 2006 WC189 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475770 2006 WE192 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475771 2006 WQ192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475772 2006 WT193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475773 2006 WC195 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475774 2006 WY199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475775 2006 WS200 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475776 2006 WA201 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475777 2006 WJ201 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475778 2006 WA203 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475779 2006 WR203 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
475780 2006 WZ204 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
475781 2006 XU1 10/12/2006 Ottmarsheim C. Rinner 2,4 km MPC · JPL
475782 2006 XN2 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
475783 2006 XR2 12/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
475784 2006 XA13 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475785 2006 XV15 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475786 2006 XJ16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475787 2006 XP20 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475788 2006 XR20 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475789 2006 XL23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
475790 2006 XV24 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475791 2006 XQ29 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475792 2006 XN31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475793 2006 XW34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475794 2006 XD35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
475795 2006 XU36 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475796 2006 XW38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475797 2006 XP43 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475798 2006 XH54 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475799 2006 XM56 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475800 2006 XJ62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL