Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/476801–476900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476801 2008 UY167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476802 2008 UG168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476803 2008 UJ169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
476804 2008 UY169 24/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
476805 2008 UW176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
476806 2008 UJ185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476807 2008 UP188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476808 2008 UJ190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
476809 2008 UK193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476810 2008 UM193 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
476811 2008 UD196 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476812 2008 UN196 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476813 2008 UT199 31/10/2008 Magdalena Ridge W. H. Ryan 430 m MPC · JPL
476814 2008 UB206 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476815 2008 UD207 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
476816 2008 UP207 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476817 2008 UV209 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476818 2008 UV222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476819 2008 UG240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476820 2008 UJ242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476821 2008 UA243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476822 2008 UG245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476823 2008 UU245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476824 2008 UJ248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
476825 2008 UL254 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476826 2008 UO261 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476827 2008 UF263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476828 2008 UH272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476829 2008 UB278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476830 2008 UP279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476831 2008 US279 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476832 2008 UB280 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
476833 2008 UU281 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476834 2008 UP284 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476835 2008 UC286 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
476836 2008 UL295 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476837 2008 UD296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476838 2008 UO298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476839 2008 UT300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
476840 2008 UB301 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476841 2008 UG302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476842 2008 UN304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476843 2008 UO304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476844 2008 UF306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476845 2008 UC308 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476846 2008 UG308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476847 2008 UR308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476848 2008 UQ321 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
476849 2008 UY322 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476850 2008 UU325 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476851 2008 UN326 10/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
476852 2008 UQ326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476853 2008 UT326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476854 2008 UV330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476855 2008 UB335 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
476856 2008 UW336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476857 2008 US337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476858 2008 UJ340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476859 2008 UM341 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476860 2008 UW344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476861 2008 UE350 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476862 2008 UA352 30/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
476863 2008 UY354 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
476864 2008 UC356 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476865 2008 UP361 31/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
476866 2008 UK365 24/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
476867 2008 VD5 06/11/2008 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 890 m MPC · JPL
476868 2008 VS8 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476869 2008 VU10 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
476870 2008 VO14 25/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
476871 2008 VC15 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
476872 2008 VT19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476873 2008 VR23 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476874 2008 VE24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
476875 2008 VT24 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476876 2008 VG27 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
476877 2008 VL30 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476878 2008 VC34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476879 2008 VW39 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476880 2008 VN40 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
476881 2008 VJ43 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476882 2008 VN45 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476883 2008 VV46 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
476884 2008 VR50 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
476885 2008 VF62 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
476886 2008 VW66 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476887 2008 VV71 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
476888 2008 VT73 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476889 2008 VK74 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476890 2008 VY77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476891 2008 VJ78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476892 2008 WU 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476893 2008 WB10 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476894 2008 WR12 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
476895 2008 WT12 18/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
476896 2008 WU19 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476897 2008 WJ20 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476898 2008 WS21 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
476899 2008 WD23 18/11/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
476900 2008 WE28 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL