Danh sách tiểu hành tinh/474701–474800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474701 2005 GW79 07/04/2005 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
474702 2005 GA87 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
474703 2005 GW100 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474704 2005 GU111 05/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
474705 2005 GG117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474706 2005 GC141 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
474707 2005 GJ150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
474708 2005 GV156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
474709 2005 GF170 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
474710 2005 GF178 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474711 2005 GC216 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474712 2005 GA221 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474713 2005 GC223 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
474714 2005 HY 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474715 2005 JK11 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
474716 2005 JS34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474717 2005 JA55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474718 2005 JQ98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474719 2005 JM119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474720 2005 JO177 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
474721 2005 KJ1 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474722 2005 LW41 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
474723 2005 LM44 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
474724 2005 LM48 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
474725 2005 MP21 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
474726 2005 MM28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
474727 2005 MG29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474728 2005 MJ33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474729 2005 ML33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474730 2005 MA34 29/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
474731 2005 ML40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474732 2005 NT1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474733 2005 NH17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
474734 2005 NZ17 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
474735 2005 NU25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474736 2005 NT28 05/07/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
474737 2005 NF30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
474738 2005 NE35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474739 2005 NK54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474740 2005 NG71 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474741 2005 NB78 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
474742 2005 NM107 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
474743 2005 ON8 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
474744 2005 OU12 29/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
474745 2005 OR17 30/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
474746 2005 OC23 30/07/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
474747 2005 OW28 26/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
474748 2005 PB4 06/08/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474749 2005 PN9 04/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
474750 2005 PV28 08/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
474751 2005 QE12 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
474752 2005 QV23 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474753 2005 QM25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474754 2005 QC33 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474755 2005 QO34 25/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474756 2005 QR36 25/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
474757 2005 QD44 26/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474758 2005 QU48 26/08/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
474759 2005 QK50 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
474760 2005 QR54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474761 2005 QU57 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
474762 2005 QQ66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
474763 2005 QQ75 25/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
474764 2005 QS81 29/08/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474765 2005 QT83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
474766 2005 QS91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 600 m MPC · JPL
474767 2005 QB94 26/08/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
474768 2005 QD107 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
474769 2005 QK109 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
474770 2005 QE111 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
474771 2005 QE117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474772 2005 QZ118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474773 2005 QP119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474774 2005 QN122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474775 2005 QK123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474776 2005 QQ123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474777 2005 QL126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474778 2005 QN128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474779 2005 QK131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474780 2005 QN132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
474781 2005 QS133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474782 2005 QQ136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474783 2005 QR138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474784 2005 QW139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474785 2005 QX139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474786 2005 QJ141 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
474787 2005 QK147 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
474788 2005 QE151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474789 2005 QH159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
474790 2005 QV167 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
474791 2005 QF179 25/08/2005 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
474792 2005 QV186 25/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
474793 2005 QD187 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
474794 2005 QX188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474795 2005 QE190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474796 2005 RW5 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
474797 2005 RO22 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474798 2005 RD28 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
474799 2005 RL29 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474800 2005 RA41 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL