Danh sách tiểu hành tinh/474401–474500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474401 2002 UY13 29/10/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
474402 2002 UG22 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
474403 2002 UH23 30/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
474404 2002 UY31 05/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474405 2002 UX41 11/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474406 2002 VH8 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
474407 2002 VF65 07/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
474408 2002 VR92 11/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474409 2002 VM126 12/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474410 2002 VY143 04/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
474411 2002 VH145 04/11/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474412 2002 WT 20/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474413 2002 WU6 24/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
474414 2002 WY8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
474415 2002 WY26 22/11/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
474416 2002 WJ28 16/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
474417 2002 XS1 01/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
474418 2002 XZ37 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
474419 2002 XO38 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474420 2002 XT72 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474421 2002 XR117 10/12/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
474422 2002 XX117 10/12/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474423 2002 XD120 03/12/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
474424 2002 YZ1 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474425 2002 YF4 27/12/2002 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
474426 2003 AV80 12/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474427 2003 BR11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
474428 2003 DC10 23/02/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474429 2003 ER13 06/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
474430 2003 EC29 06/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474431 2003 FT130 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
474432 2003 FF133 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474433 2003 GJ2 01/04/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
474434 2003 GS26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474435 2003 GB32 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
474436 2003 GF53 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474437 2003 GZ56 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474438 2003 HU23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
474439 2003 HK52 30/04/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
474440 2003 NH5 05/07/2003 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 620 m MPC · JPL
474441 2003 OE13 26/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
474442 2003 PQ9 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474443 2003 QJ5 21/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
474444 2003 QD14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
474445 2003 QO76 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474446 2003 QH99 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
474447 2003 QL109 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
474448 2003 QN109 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
474449 2003 RU20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
474450 2003 SU10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474451 2003 SR15 18/09/2003 Socorro LINEAR 170 m MPC · JPL
474452 2003 SF31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474453 2003 SY36 19/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
474454 2003 SU41 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474455 2003 SL53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474456 2003 SH55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
474457 2003 SS57 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474458 2003 SF61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474459 2003 SK77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474460 2003 SA82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
474461 2003 SP85 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
474462 2003 SR94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474463 2003 SG105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474464 2003 SE108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
474465 2003 SB133 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474466 2003 SJ160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474467 2003 SJ174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474468 2003 SX183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474469 2003 SW197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
474470 2003 SA201 25/09/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,6 km MPC · JPL
474471 2003 SS206 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
474472 2003 SH211 24/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
474473 2003 SE215 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474474 2003 SJ215 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
474475 2003 SA221 06/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
474476 2003 SB235 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474477 2003 SD243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474478 2003 SA251 26/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474479 2003 SA276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474480 2003 SB288 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474481 2003 SY299 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474482 2003 SP321 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474483 2003 SL323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474484 2003 SA324 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474485 2003 SD324 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474486 2003 SB330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474487 2003 SL337 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474488 2003 SW337 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
474489 2003 SU338 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
474490 2003 SQ366 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474491 2003 SM369 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
474492 2003 SC402 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474493 2003 TR4 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474494 2003 TP55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474495 2003 UH4 16/10/2003 Mülheim-Ruhr Turtle Star Obs. 840 m MPC · JPL
474496 2003 UX9 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474497 2003 UU32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474498 2003 UJ42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474499 2003 UU47 21/10/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
474500 2003 UC49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL