Danh sách tiểu hành tinh/475401–475500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475401 2006 HH152 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475402 2006 JN2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475403 2006 JO4 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475404 2006 JV4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
475405 2006 JU6 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475406 2006 JP16 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475407 2006 JX21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475408 2006 JG29 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,3 km MPC · JPL
475409 2006 JQ31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475410 2006 JS56 21/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
475411 2006 KA12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475412 2006 KZ12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475413 2006 KY13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475414 2006 KZ15 20/05/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
475415 2006 KP18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475416 2006 KE22 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475417 2006 KZ23 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475418 2006 KM35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475419 2006 KK52 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475420 2006 KK66 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475421 2006 KN80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475422 2006 KP95 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475423 2006 KH100 28/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
475424 2006 KX122 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475425 2006 MR1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475426 2006 PH 02/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,6 km MPC · JPL
475427 2006 PV10 13/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
475428 2006 PJ20 22/06/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
475429 2006 QZ4 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475430 2006 QW11 16/08/2006 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
475431 2006 QG17 17/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
475432 2006 QA87 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
475433 2006 QW98 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475434 2006 QR121 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
475435 2006 QR130 30/07/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
475436 2006 QZ147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475437 2006 QS170 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475438 2006 QD173 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
475439 2006 QG183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475440 2006 QC185 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475441 2006 RP15 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475442 2006 RQ21 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475443 2006 RG24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475444 2006 RM35 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
475445 2006 RD51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475446 2006 RM52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475447 2006 RJ54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475448 2006 RG55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475449 2006 RB56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475450 2006 RF59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475451 2006 RL65 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475452 2006 RR66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475453 2006 RL68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475454 2006 RD74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475455 2006 RB76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475456 2006 RT78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475457 2006 RQ79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475458 2006 RT85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475459 2006 RK86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
475460 2006 RY87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475461 2006 RM115 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475462 2006 SW5 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475463 2006 SW26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
475464 2006 SH38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475465 2006 SX66 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
475466 2006 SL73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475467 2006 SL81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475468 2006 SN83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475469 2006 SU89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475470 2006 ST92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
475471 2006 SC93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475472 2006 SP116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475473 2006 SD117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475474 2006 SZ152 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475475 2006 SM158 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475476 2006 SM163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475477 2006 SL169 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475478 2006 ST175 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
475479 2006 SQ176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475480 2006 SE185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475481 2006 SR185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
475482 2006 SQ193 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475483 2006 SF212 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475484 2006 SE215 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
475485 2006 SM226 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
475486 2006 SX245 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475487 2006 SM252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475488 2006 SP253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475489 2006 SF258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475490 2006 SS260 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475491 2006 SG263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475492 2006 SZ264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475493 2006 SL265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475494 2006 SP265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475495 2006 SH267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475496 2006 SN268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
475497 2006 SV271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475498 2006 SC286 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
475499 2006 SU295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475500 2006 SO301 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL