Danh sách tiểu hành tinh/473401–473500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473401 2015 VP74 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473402 2015 VQ88 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473403 2015 VQ93 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
473404 2015 VM94 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473405 2015 VM96 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473406 2015 VY101 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473407 2015 VA103 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
473408 2015 VG112 05/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473409 2015 VH113 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473410 2015 VY116 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473411 2015 VK117 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473412 2015 VR117 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473413 2015 VY117 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473414 2015 VE118 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473415 2015 VN118 03/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
473416 2015 VB120 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473417 2015 VS123 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473418 2015 VV124 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
473419 2015 VW128 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,8 km MPC · JPL
473420 2015 VQ129 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473421 2015 VE131 31/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
473422 2015 VJ135 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473423 2015 VU135 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473424 2015 VE137 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473425 2015 VE141 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473426 2015 VG141 15/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
473427 2015 VM141 17/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473428 2015 VR141 21/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
473429 2015 VR143 02/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
473430 2015 VG149 25/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
473431 2015 WS3 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473432 2015 WC5 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473433 2015 WH7 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
473434 2015 WK7 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473435 2015 WE12 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473436 2015 WN14 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473437 2015 WV14 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473438 2015 WC15 07/10/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
473439 2015 WH15 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473440 2015 XK 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473441 2015 XD2 24/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473442 2015 XE2 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473443 2015 XR2 10/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
473444 2015 XT2 14/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
473445 2015 XP3 11/03/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
473446 2015 XR3 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473447 2015 XK4 14/01/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
473448 2015 XT5 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473449 2015 XV9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473450 2015 XQ10 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
473451 2015 XU12 06/12/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
473452 2015 XG26 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473453 2015 XW30 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473454 2015 XQ35 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473455 2015 XP45 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473456 2015 XE46 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473457 2015 XV51 06/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
473458 2015 XA55 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473459 2015 XF56 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473460 2015 XQ56 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473461 2015 XT56 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473462 2015 XA58 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473463 2015 XL59 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473464 2015 XM59 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473465 2015 XQ59 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473466 2015 XY59 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473467 2015 XU62 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473468 2015 XS64 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473469 2015 XC65 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
473470 2015 XE66 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473471 2015 XF66 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473472 2015 XH66 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
473473 2015 XR69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473474 2015 XC70 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
473475 2015 XG71 21/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
473476 2015 XS72 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473477 2015 XG75 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473478 2015 XG76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473479 2015 XE80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473480 2015 XJ81 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473481 2015 XF82 29/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
473482 2015 XN82 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
473483 2015 XA83 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473484 2015 XM84 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
473485 2015 XN85 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473486 2015 XV86 10/04/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
473487 2015 XW86 13/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473488 2015 XQ87 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473489 2015 XA90 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473490 2015 XQ94 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
473491 2015 XP97 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473492 2015 XF102 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473493 2015 XU103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473494 2015 XV104 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473495 2015 XX106 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473496 2015 XU113 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473497 2015 XJ116 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473498 2015 XP122 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473499 2015 XJ123 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473500 2015 XA129 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL