Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/474201–474300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474201 2000 HV27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
474202 2000 KO6 27/05/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474203 2000 QR199 29/08/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
474204 2000 QE203 29/08/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
474205 2000 SJ35 24/09/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
474206 2000 SK95 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474207 2000 SR159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474208 2000 SJ298 28/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
474209 2000 SE302 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
474210 2000 SW309 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
474211 2000 SO320 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474212 2000 SH344 29/09/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 620 m MPC · JPL
474213 2000 TT6 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
474214 2000 UA16 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474215 2000 UD30 02/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474216 2000 UF56 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
474217 2000 UO70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474218 2000 UW96 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
474219 2000 VT64 03/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474220 2000 WM113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
474221 2001 AX35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
474222 2001 BO56 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474223 2001 CC32 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
474224 2001 CR36 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474225 2001 DB4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474226 2001 DQ6 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474227 2001 DS89 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474228 2001 DK108 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,3 km MPC · JPL
474229 2001 FR107 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474230 2001 FF220 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 680 m MPC · JPL
474231 2001 HZ7 21/04/2001 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
474232 2001 PO53 14/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474233 2001 QV122 19/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474234 2001 QM123 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474235 2001 QC207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
474236 2001 QW317 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
474237 2001 RN13 10/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474238 2001 RU17 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 180 m MPC · JPL
474239 2001 RH30 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474240 2001 RK89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
474241 2001 RX112 12/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
474242 2001 RJ131 12/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
474243 2001 ST5 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474244 2001 ST16 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474245 2001 SY17 16/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
474246 2001 SK27 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474247 2001 SH61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474248 2001 SR103 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474249 2001 SU113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 570 m MPC · JPL
474250 2001 SC130 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474251 2001 SL156 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
474252 2001 SO196 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
474253 2001 SH217 19/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
474254 2001 SE231 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474255 2001 ST244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
474256 2001 SK255 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474257 2001 SR275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474258 2001 SG285 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474259 2001 SV307 21/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474260 2001 SA321 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474261 2001 SQ326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
474262 2001 SC331 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
474263 2001 TO46 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474264 2001 TV84 14/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474265 2001 TV112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474266 2001 TL120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
474267 2001 TY155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474268 2001 TK157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474269 2001 TT160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474270 2001 TQ179 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
474271 2001 TS183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
474272 2001 TR188 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
474273 2001 TT193 15/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474274 2001 TY207 11/10/2001 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
474275 2001 TL251 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
474276 2001 TQ257 07/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
474277 2001 UD1 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
474278 2001 UT17 26/10/2001 Haleakala NEAT 540 m MPC · JPL
474279 2001 UK31 16/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474280 2001 UM40 17/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
474281 2001 UQ49 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474282 2001 UV55 17/10/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
474283 2001 UM106 20/10/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
474284 2001 UY225 16/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474285 2001 UC230 18/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474286 2001 VG79 09/11/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
474287 2001 WD26 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474288 2001 WE62 19/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
474289 2001 WC86 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
474290 2001 WH86 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474291 2001 WA88 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
474292 2001 WL100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474293 2001 WR101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474294 2001 XC1 07/12/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
474295 2001 XX10 11/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474296 2001 XX27 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
474297 2001 XD32 20/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474298 2001 XN122 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
474299 2001 XM124 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474300 2001 XS128 20/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL