Danh sách tiểu hành tinh/474001–474100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474001 2016 FN35 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474002 2016 FP35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474003 2016 FU35 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474004 2016 FB41 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474005 2016 FE41 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474006 2016 FH41 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474007 2016 FB42 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
474008 2016 FS46 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
474009 2016 FJ50 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474010 2016 FP50 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474011 2016 FG52 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474012 2016 FB54 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474013 2016 FO54 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
474014 2016 GO1 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474015 2016 GU3 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474016 2016 GB8 08/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
474017 2016 GP10 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474018 2016 GO15 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
474019 2016 GH28 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
474020 2016 GU29 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474021 2016 GL48 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474022 2016 GD65 20/12/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
474023 2016 GW110 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474024 2016 GM119 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474025 2016 GO125 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474026 2016 GX125 13/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
474027 2016 GX131 06/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
474028 2016 GD132 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
474029 2016 GV132 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
474030 2016 GD151 24/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
474031 2016 GV161 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
474032 2016 GX179 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
474033 2016 GQ181 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
474034 2016 GT185 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474035 2016 GW191 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
474036 2016 GH208 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
474037 2016 GX216 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
474038 2016 GE217 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474039 2016 GT217 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474040 2016 GG218 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
474041 2016 GL225 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474042 2016 GF237 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
474043 2016 GJ237 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
474044 2016 GG238 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474045 2016 GK238 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474046 2016 GV238 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
474047 2016 GP242 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474048 2016 GU242 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
474049 2016 GR243 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
474050 2016 GL244 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
474051 2016 GU246 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
474052 2016 GJ249 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474053 2016 GW250 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474054 2016 HE1 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
474055 2016 HS1 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474056 2016 HJ6 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474057 2016 HF8 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474058 2016 HL16 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474059 2016 HY16 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474060 2016 HB21 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
474061 2016 HE21 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
474062 2016 HU23 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
474063 2016 JH3 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474064 2016 JM7 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
474065 2016 JJ10 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
474066 2016 JV11 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474067 2016 JB12 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474068 2016 JC16 23/07/2009 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
474069 2016 JV18 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
474070 2016 JP20 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
474071 2016 JQ22 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474072 2016 JD23 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474073 2016 JF25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474074 2016 JO29 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474075 2016 JS29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
474076 2016 JN32 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474077 2016 JP32 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474078 2016 JZ34 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474079 2016 JG35 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
474080 2016 JH35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
474081 2016 JN35 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
474082 2016 JW35 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474083 2016 JZ35 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
474084 2016 JD36 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474085 2016 JE36 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
474086 2016 JM36 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474087 2016 JS36 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474088 2016 KB2 03/07/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
474089 2016 KE2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
474090 2016 KF2 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474091 2016 KG2 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474092 2016 KP2 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474093 2016 KY3 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474094 2016 LB4 06/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
474095 2016 LE4 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474096 2016 LR6 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474097 2016 LA7 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474098 2016 LE7 04/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
474099 2016 LR7 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474100 2016 LX7 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL