Danh sách tiểu hành tinh/473001–473100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473001 2015 HZ34 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473002 2015 HK35 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
473003 2015 HR36 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473004 2015 HH38 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473005 2015 HO38 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473006 2015 HQ38 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473007 2015 HC40 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473008 2015 HE40 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473009 2015 HV40 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473010 2015 HX40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473011 2015 HC42 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473012 2015 HJ42 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473013 2015 HM42 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473014 2015 HQ42 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
473015 2015 HV44 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473016 2015 HD55 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
473017 2015 HX55 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473018 2015 HZ55 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473019 2015 HN56 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473020 2015 HT56 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473021 2015 HC57 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473022 2015 HS59 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473023 2015 HJ60 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473024 2015 HL61 29/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473025 2015 HX61 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473026 2015 HF62 11/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473027 2015 HB64 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473028 2015 HE64 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473029 2015 HH68 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473030 2015 HB69 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473031 2015 HR69 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473032 2015 HS71 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473033 2015 HG72 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473034 2015 HE73 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473035 2015 HW73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473036 2015 HS74 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473037 2015 HD75 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473038 2015 HG75 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473039 2015 HX76 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473040 2015 HK77 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
473041 2015 HA79 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473042 2015 HU79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
473043 2015 HM80 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473044 2015 HW80 16/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473045 2015 HM81 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473046 2015 HQ81 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
473047 2015 HU81 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473048 2015 HH82 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473049 2015 HY83 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473050 2015 HB84 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
473051 2015 HL84 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473052 2015 HR85 14/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
473053 2015 HG86 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473054 2015 HK86 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
473055 2015 HM87 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473056 2015 HR88 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473057 2015 HU88 13/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
473058 2015 HO90 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
473059 2015 HZ90 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473060 2015 HB91 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473061 2015 HO91 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
473062 2015 HR91 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473063 2015 HR92 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473064 2015 HG93 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473065 2015 HQ93 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473066 2015 HC94 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473067 2015 HD94 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
473068 2015 HF94 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473069 2015 HP94 14/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
473070 2015 HQ94 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473071 2015 HZ95 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473072 2015 HX96 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
473073 2015 HV99 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473074 2015 HD102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473075 2015 HV104 03/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
473076 2015 HG105 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473077 2015 HE107 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473078 2015 HQ114 08/10/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
473079 2015 HC115 14/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
473080 2015 HP120 07/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
473081 2015 HX123 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473082 2015 HF138 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473083 2015 HG144 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473084 2015 HN145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473085 2015 HQ148 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473086 2015 HK149 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473087 2015 HL149 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473088 2015 HT149 23/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473089 2015 HN150 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473090 2015 HC151 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473091 2015 HU153 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473092 2015 HU154 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473093 2015 HZ154 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473094 2015 HA162 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473095 2015 HJ162 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473096 2015 HU162 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473097 2015 HV165 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473098 2015 HW165 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473099 2015 HG167 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473100 2015 HN167 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL