Danh sách tiểu hành tinh/472001–472100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472001 2013 WL41 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
472002 2013 WA42 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472003 2013 WO57 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472004 2013 WV58 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472005 2013 WE59 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
472006 2013 WB62 24/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
472007 2013 WA66 16/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
472008 2013 WR71 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
472009 2013 WO80 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472010 2013 WK84 03/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472011 2013 WA90 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472012 2013 WC105 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472013 2013 WX105 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472014 2013 XT 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472015 2013 XW 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472016 2013 XM5 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
472017 2013 XR7 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472018 2013 XD13 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472019 2013 XW17 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
472020 2013 XF18 31/03/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
472021 2013 XH18 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472022 2013 XQ19 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472023 2013 XU19 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472024 2013 XQ25 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472025 2013 YW4 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472026 2013 YH5 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472027 2013 YW8 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472028 2013 YB11 27/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
472029 2013 YT12 02/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
472030 2013 YQ13 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472031 2013 YN17 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
472032 2013 YX19 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472033 2013 YL23 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472034 2013 YR28 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472035 2013 YL29 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472036 2013 YB30 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472037 2013 YN31 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472038 2013 YQ31 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472039 2013 YO34 26/12/2013 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
472040 2013 YS37 07/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
472041 2013 YQ39 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472042 2013 YS39 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472043 2013 YZ39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
472044 2013 YD40 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472045 2013 YS41 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472046 2013 YY42 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
472047 2013 YL43 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472048 2013 YD46 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472049 2013 YS46 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472050 2013 YE49 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472051 2013 YY49 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472052 2013 YE50 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
472053 2013 YJ52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
472054 2013 YA55 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472055 2013 YK56 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472056 2013 YM58 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472057 2013 YE61 06/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
472058 2013 YS62 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
472059 2013 YE65 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472060 2013 YX68 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472061 2013 YB69 28/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
472062 2013 YO69 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
472063 2013 YV69 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472064 2013 YW73 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472065 2013 YY74 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472066 2013 YZ80 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472067 2013 YB83 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472068 2013 YQ83 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
472069 2013 YM84 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472070 2013 YB87 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472071 2013 YW89 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472072 2013 YJ90 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472073 2013 YN90 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472074 2013 YR92 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472075 2013 YS93 26/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
472076 2013 YL95 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472077 2013 YS96 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
472078 2013 YM99 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472079 2013 YZ102 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472080 2013 YF107 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472081 2013 YT110 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472082 2013 YR114 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472083 2013 YP115 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472084 2013 YK117 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472085 2013 YG125 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472086 2013 YM128 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
472087 2013 YK129 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472088 2013 YQ129 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472089 2013 YP143 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472090 2013 YG144 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472091 2013 YO144 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472092 2013 YA148 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472093 2013 YU148 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472094 2013 YD149 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472095 2014 AB2 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472096 2014 AU7 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472097 2014 AD8 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472098 2014 AM21 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472099 2014 AB22 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472100 2014 AF22 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL