Danh sách tiểu hành tinh/472701–472800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472701 2015 FS37 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
472702 2015 FT38 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472703 2015 FY38 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472704 2015 FX39 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472705 2015 FX40 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472706 2015 FA42 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472707 2015 FH42 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
472708 2015 FN42 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472709 2015 FT42 08/07/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
472710 2015 FW42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472711 2015 FM43 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472712 2015 FA45 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472713 2015 FD45 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472714 2015 FF45 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472715 2015 FJ45 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472716 2015 FD48 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472717 2015 FY48 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
472718 2015 FB56 19/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472719 2015 FK67 09/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472720 2015 FE68 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472721 2015 FW68 13/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
472722 2015 FN71 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
472723 2015 FB72 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
472724 2015 FJ72 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472725 2015 FP72 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472726 2015 FA73 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472727 2015 FR73 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472728 2015 FW74 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472729 2015 FY74 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472730 2015 FD75 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472731 2015 FL75 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472732 2015 FL76 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472733 2015 FP77 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472734 2015 FW77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
472735 2015 FF78 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472736 2015 FL78 24/01/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
472737 2015 FM78 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472738 2015 FW78 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472739 2015 FS84 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472740 2015 FQ94 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472741 2015 FR94 28/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
472742 2015 FA96 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472743 2015 FH96 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472744 2015 FB97 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472745 2015 FY97 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472746 2015 FV99 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472747 2015 FG101 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472748 2015 FM101 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472749 2015 FY101 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
472750 2015 FZ101 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472751 2015 FH102 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472752 2015 FK103 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472753 2015 FP111 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472754 2015 FN112 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472755 2015 FO113 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472756 2015 FQ113 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472757 2015 FZ114 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472758 2015 FH115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472759 2015 FX116 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472760 2015 FZ117 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 34 km MPC · JPL
472761 2015 FZ118 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472762 2015 FR119 26/03/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
472763 2015 FV120 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472764 2015 FY120 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472765 2015 FP121 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
472766 2015 FZ121 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472767 2015 FE122 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
472768 2015 FX122 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472769 2015 FU123 16/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
472770 2015 FB124 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472771 2015 FX133 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472772 2015 FY134 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472773 2015 FU136 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
472774 2015 FS137 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472775 2015 FT138 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472776 2015 FG141 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472777 2015 FS142 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472778 2015 FS147 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472779 2015 FO148 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472780 2015 FQ148 01/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
472781 2015 FZ148 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
472782 2015 FV149 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472783 2015 FC150 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472784 2015 FD150 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472785 2015 FE150 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472786 2015 FF150 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
472787 2015 FH150 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472788 2015 FO150 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472789 2015 FL151 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
472790 2015 FS151 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472791 2015 FW151 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472792 2015 FC152 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472793 2015 FE152 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472794 2015 FQ152 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472795 2015 FS152 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472796 2015 FT152 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472797 2015 FT153 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472798 2015 FL156 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472799 2015 FX156 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472800 2015 FL157 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL