Danh sách tiểu hành tinh/472601–472700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472601 2015 DG145 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472602 2015 DZ147 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472603 2015 DZ151 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
472604 2015 DJ152 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
472605 2015 DQ152 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472606 2015 DE154 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
472607 2015 DR154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472608 2015 DH156 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472609 2015 DQ157 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472610 2015 DA158 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472611 2015 DA162 16/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
472612 2015 DT163 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472613 2015 DF165 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472614 2015 DP165 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472615 2015 DJ166 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472616 2015 DC167 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
472617 2015 DL167 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472618 2015 DR168 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472619 2015 DZ175 13/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
472620 2015 DC176 01/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
472621 2015 DH178 31/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
472622 2015 DB181 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472623 2015 DL181 16/05/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
472624 2015 DC188 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472625 2015 DR194 05/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472626 2015 DS197 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472627 2015 DV197 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
472628 2015 DA198 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
472629 2015 DP199 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
472630 2015 DB205 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472631 2015 DS206 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472632 2015 DW206 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472633 2015 DD207 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
472634 2015 DG207 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472635 2015 DN207 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472636 2015 DK208 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472637 2015 DA209 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
472638 2015 DR209 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472639 2015 DV210 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472640 2015 DG211 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472641 2015 DN211 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
472642 2015 DZ211 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
472643 2015 DF212 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
472644 2015 DG212 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472645 2015 DL212 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472646 2015 DR212 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472647 2015 DA213 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472648 2015 DF213 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472649 2015 DN213 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472650 2015 DV213 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472651 2015 DB216 27/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 93 km MPC · JPL
472652 2015 DF217 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472653 2015 DD218 25/07/1998 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
472654 2015 DE218 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472655 2015 DH218 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472656 2015 DY218 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472657 2015 DK219 26/02/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
472658 2015 DU219 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472659 2015 DY219 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472660 2015 DM221 26/07/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
472661 2015 DU221 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472662 2015 DM222 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472663 2015 DB223 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472664 2015 EB3 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
472665 2015 ED3 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472666 2015 EJ3 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
472667 2015 ER7 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472668 2015 ER8 22/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
472669 2015 EC9 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472670 2015 EE11 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472671 2015 EY14 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
472672 2015 EX15 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472673 2015 EC20 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472674 2015 EQ22 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472675 2015 EF24 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
472676 2015 EV24 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
472677 2015 EB27 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
472678 2015 EU37 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472679 2015 ED43 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472680 2015 EO46 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472681 2015 EY53 12/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
472682 2015 EA54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
472683 2015 EN62 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
472684 2015 EP62 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472685 2015 ER63 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472686 2015 EV63 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
472687 2015 EZ63 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
472688 2015 EG64 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
472689 2015 EL64 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472690 2015 ES64 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472691 2015 EZ64 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472692 2015 EB65 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472693 2015 FY2 31/01/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
472694 2015 FM5 11/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472695 2015 FD8 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472696 2015 FZ19 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472697 2015 FQ20 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472698 2015 FV22 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472699 2015 FC23 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
472700 2015 FX24 02/05/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL