Danh sách tiểu hành tinh/471701–471800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471701 2012 TK256 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471702 2012 TV258 28/07/2011 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
471703 2012 TF261 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471704 2012 TH263 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471705 2012 TD282 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471706 2012 TU288 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471707 2012 TS290 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471708 2012 TZ293 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471709 2012 TN294 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471710 2012 TM298 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471711 2012 TG300 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471712 2012 TP305 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471713 2012 TT305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
471714 2012 TN306 07/11/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
471715 2012 TV306 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
471716 2012 TW314 26/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
471717 2012 TK316 13/10/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
471718 2012 TQ318 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471719 2012 TA319 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471720 2012 TB319 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
471721 2012 UB 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471722 2012 UG3 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471723 2012 UK13 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471724 2012 UW15 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471725 2012 UA17 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471726 2012 UL17 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471727 2012 US23 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471728 2012 UP24 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471729 2012 UH30 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
471730 2012 UJ33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471731 2012 UM33 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471732 2012 UO33 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471733 2012 UH34 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471734 2012 UT34 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471735 2012 UN38 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471736 2012 UH41 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471737 2012 UG43 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471738 2012 UJ43 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471739 2012 UC44 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
471740 2012 UF44 01/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
471741 2012 UR47 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471742 2012 UN48 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471743 2012 UX51 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471744 2012 UW53 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471745 2012 UN54 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471746 2012 UL58 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471747 2012 UY60 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471748 2012 UY72 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471749 2012 US83 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471750 2012 UV89 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
471751 2012 UW90 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471752 2012 UE91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471753 2012 UN94 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471754 2012 UH96 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471755 2012 UF104 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471756 2012 UV106 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471757 2012 UQ107 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471758 2012 UA109 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471759 2012 UF111 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471760 2012 UZ111 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471761 2012 UR112 06/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
471762 2012 UP113 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471763 2012 UP114 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471764 2012 UN117 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471765 2012 UD123 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471766 2012 UT124 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471767 2012 UP130 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471768 2012 UZ132 11/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471769 2012 UO133 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
471770 2012 UF134 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
471771 2012 UY138 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471772 2012 UY139 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
471773 2012 UA141 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471774 2012 UL144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471775 2012 UL146 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471776 2012 US148 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471777 2012 UE151 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471778 2012 UH169 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
471779 2012 UO169 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
471780 2012 UQ171 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471781 2012 UX171 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471782 2012 VD10 30/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
471783 2012 VU10 14/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
471784 2012 VX13 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471785 2012 VM20 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471786 2012 VE24 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
471787 2012 VA28 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471788 2012 VB28 13/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
471789 2012 VC31 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
471790 2012 VF32 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471791 2012 VR34 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471792 2012 VH41 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471793 2012 VX47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471794 2012 VT51 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471795 2012 VC55 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471796 2012 VC63 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471797 2012 VX78 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471798 2012 VH84 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471799 2012 VJ86 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
471800 2012 VX88 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL