Danh sách tiểu hành tinh/46201–46300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46201 2001 FS148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
46202 2001 FR151 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
46203 2001 FB153 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46204 2001 FC155 26/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
46205 2001 FV155 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46206 2001 FS156 26/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
46207 2001 FF158 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46208 Gicquel 2001 FB160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
46209 2001 FK160 29/03/2001 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
46210 2001 FX160 29/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
46211 2001 FO161 29/03/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
46212 2001 FD162 30/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
46213 2001 FN162 31/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46214 2001 FX166 19/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
46215 2001 FX170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
46216 2001 FK171 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
46217 2001 FK176 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46218 2001 FV177 18/03/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
46219 2001 FB187 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
46220 2001 FW189 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
46221 2001 GP 01/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46222 2001 GJ5 15/04/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46223 2001 GV7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46224 2001 GN10 15/04/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
46225 2001 GV10 15/04/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
46226 2001 HP2 17/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46227 2001 HQ2 17/04/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46228 2001 HZ2 17/04/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46229 2001 HQ3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46230 2001 HZ4 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46231 2001 HM5 18/04/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
46232 2001 HS7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
46233 2001 HF9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46234 2001 HK9 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
46235 2001 HX9 16/04/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
46236 2001 HA10 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46237 2001 HB10 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46238 2001 HE10 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46239 2001 HX10 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46240 2001 HT11 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46241 2001 HG12 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46242 2001 HQ12 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46243 2001 HR12 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46244 2001 HU15 24/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
46245 2001 HU20 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
46246 2001 HX20 23/04/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
46247 2001 HG22 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46248 2001 HM22 25/04/2001 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 13 km MPC · JPL
46249 2001 HQ22 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
46250 2001 HP28 27/04/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
46251 2001 HO31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
46252 2001 HH32 30/04/2001 Kleť Kleť Obs. 12 km MPC · JPL
46253 2001 HW34 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46254 2001 HB36 29/04/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
46255 2001 HZ36 29/04/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
46256 2001 HR40 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46257 2001 HF44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
46258 2001 HE45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
46259 2001 HR45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
46260 2001 HC46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
46261 2001 HA47 18/04/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
46262 2001 HX47 19/04/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
46263 2001 HH48 21/04/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
46264 2001 HB50 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46265 2001 HC51 23/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46266 2001 HE52 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46267 2001 HR55 24/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46268 2001 HJ56 24/04/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
46269 2001 HA58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
46270 2001 HW62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
46271 2001 HE63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
46272 2001 HO64 27/04/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
46273 2001 HX64 27/04/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
46274 2001 JU3 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
46275 2001 JW3 15/05/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
46276 2001 JQ4 15/05/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
46277 Jeffhall 2001 JH7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
46278 2001 KM 17/05/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
46279 2001 KQ12 18/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
46280 Hollar 2001 KD18 21/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
46281 2001 KR19 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46282 2001 KU26 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46283 2001 KE29 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
46284 2001 KU33 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46285 2001 KD36 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
46286 2001 KR37 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
46287 2001 KJ41 23/05/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
46288 2001 KK43 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46289 2001 KO49 24/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46290 2001 KY51 16/05/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
46291 2001 KN54 17/05/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
46292 2001 KY56 23/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
46293 2001 KF58 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
46294 2001 KR65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
46295 2001 KP70 23/05/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
46296 2001 KU71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
46297 2001 MK13 24/06/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
46298 2001 MU18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
46299 2001 MR24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
46300 2001 MW27 22/06/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL