Danh sách tiểu hành tinh/47101–47200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47101 1999 BP12 24/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
47102 1999 BT12 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,5 km MPC · JPL
47103 1999 BQ28 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
47104 1999 CD18 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
47105 1999 CJ18 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47106 1999 CU20 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47107 1999 CB22 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47108 1999 CM37 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
47109 1999 CQ37 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47110 1999 CK44 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47111 1999 CP48 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
47112 1999 CZ54 10/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47113 1999 CD57 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47114 1999 CP61 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
47115 1999 CH62 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
47116 1999 CL64 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
47117 1999 CE72 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47118 1999 CP72 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47119 1999 CM81 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47120 1999 CP84 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47121 1999 CG85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47122 1999 CZ88 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47123 1999 CS91 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
47124 1999 CS99 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47125 1999 CM100 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47126 1999 CH101 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47127 1999 CJ103 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
47128 1999 CZ115 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47129 1999 CR118 09/02/1999 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
47130 1999 CT127 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47131 1999 CA133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
47132 1999 CD154 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
47133 1999 DH5 17/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47134 1999 DB6 17/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47135 1999 EX2 08/03/1999 High Point D. K. Chesney 1,7 km MPC · JPL
47136 1999 EA3 12/03/1999 High Point D. K. Chesney 8,9 km MPC · JPL
47137 1999 FJ22 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47138 1999 FS35 20/03/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47139 1999 GN9 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
47140 1999 GL37 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47141 1999 HB3 24/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
47142 1999 LQ2 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
47143 1999 LL31 12/06/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47144 Faulkes 1999 PY 07/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,5 km MPC · JPL
47145 1999 RN11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47146 1999 RZ18 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47147 1999 RC24 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47148 1999 RN25 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47149 1999 RX34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
47150 1999 RN35 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
47151 1999 RV88 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47152 1999 RB92 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47153 1999 RD132 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
47154 1999 RE141 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
47155 1999 RB159 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47156 1999 RE160 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47157 1999 RG188 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47158 1999 RR247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
47159 1999 SJ 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
47160 1999 SU17 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47161 1999 TH1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
47162 Chicomendez 1999 TH6 02/10/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,2 km MPC · JPL
47163 1999 TP11 08/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
47164 Ticino 1999 TX13 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,8 km MPC · JPL
47165 1999 TM14 11/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,5 km MPC · JPL
47166 1999 TT18 15/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
47167 1999 TP27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47168 1999 TE30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47169 1999 TH32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47170 1999 TE33 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47171 Lempo 1999 TC36 01/10/1999 Kitt Peak E. P. Rubenstein, L.-G. Strolger 486 km MPC · JPL
47172 1999 TM48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
47173 1999 TJ49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
47174 1999 TC95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47175 1999 TP98 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47176 1999 TK105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47177 1999 TU112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47178 1999 TK113 04/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47179 1999 TM117 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47180 1999 TV119 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47181 1999 TB123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
47182 1999 TL124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47183 1999 TC127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47184 1999 TX127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47185 1999 TC146 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47186 1999 TC147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47187 1999 TL154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47188 1999 TU155 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47189 1999 TT166 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47190 1999 TA171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47191 1999 TK172 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47192 1999 TT176 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47193 1999 TJ178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
47194 1999 TK178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47195 1999 TG179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47196 1999 TZ180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47197 1999 TZ193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47198 1999 TL199 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47199 1999 TY204 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47200 1999 TB205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL