Danh sách tiểu hành tinh/471001–471100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471001 2009 SZ169 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471002 2009 SN170 27/09/2009 Tzec Maun L. Elenin 940 m MPC · JPL
471003 2009 SY223 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471004 2009 SY227 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
471005 2009 SY230 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471006 2009 SK235 14/09/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
471007 2009 SZ243 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
471008 2009 SK254 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
471009 2009 SC260 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471010 2009 SV260 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
471011 2009 SD261 25/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
471012 2009 SF265 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471013 2009 SC275 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471014 2009 SG275 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471015 2009 SG276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471016 2009 SV282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471017 2009 SZ282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471018 2009 SR283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471019 2009 SR288 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471020 2009 SJ289 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
471021 2009 SB290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
471022 2009 SZ290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471023 2009 SY293 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471024 2009 SO298 18/08/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
471025 2009 SN300 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471026 2009 SH306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471027 2009 SH316 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471028 2009 SO329 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
471029 2009 SR332 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
471030 2009 SF333 25/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
471031 2009 SD339 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471032 2009 SP358 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471033 2009 TJ5 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471034 2009 TG8 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
471035 2009 TS12 15/09/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
471036 2009 TR14 27/09/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
471037 2009 TO20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
471038 2009 TH22 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
471039 2009 TY22 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471040 2009 TR26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
471041 2009 TV33 21/09/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
471042 2009 UN16 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
471043 2009 UX25 21/10/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471044 2009 UH39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471045 2009 UB47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471046 2009 UG47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
471047 2009 UV50 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
471048 2009 UK72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471049 2009 UK83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471050 2009 UP92 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471051 2009 UH94 21/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471052 2009 UR101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471053 2009 UP106 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471054 2009 UN109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471055 2009 UB111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471056 2009 UK127 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
471057 2009 UM134 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471058 2009 UA138 24/10/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
471059 2009 UL143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
471060 2009 VF11 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
471061 2009 VD26 06/11/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
471062 2009 VY32 18/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
471063 2009 VD37 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471064 2009 VQ51 11/11/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
471065 2009 VK59 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
471066 2009 VK62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471067 2009 VN63 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471068 2009 VO92 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
471069 2009 VU92 18/10/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
471070 2009 VX93 15/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
471071 2009 VO107 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
471072 2009 WU 16/11/2009 BlackBird K. Levin, N. Teamo 900 m MPC · JPL
471073 2009 WD29 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471074 2009 WN44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
471075 2009 WW54 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471076 2009 WO88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471077 2009 WE94 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471078 2009 WG152 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
471079 2009 WN180 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471080 2009 WM183 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471081 2009 WL198 17/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
471082 2009 WT263 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471083 2009 XF2 12/12/2009 Socorro LINEAR 240 m MPC · JPL
471084 2009 XY6 11/12/2009 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
471085 2009 XW22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471086 2009 YT5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471087 2009 YJ24 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471088 2010 AZ14 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471089 2010 AA21 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471090 2010 AX23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471091 2010 AT27 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471092 2010 AA38 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471093 2010 AC52 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471094 2010 AV55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471095 2010 AE59 15/12/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471096 2010 AR64 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471097 2010 AQ68 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471098 2010 AN81 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
471099 2010 AT99 12/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471100 2010 AV99 12/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL