Danh sách tiểu hành tinh/471901–472000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471901 2013 BR38 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
471902 2013 BL62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471903 2013 BC72 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471904 2013 CF11 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
471905 2013 CX31 28/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471906 2013 CJ51 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
471907 2013 CS61 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
471908 2013 CD87 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471909 2013 CR109 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471910 2013 CA116 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471911 2013 CK192 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471912 2013 CW193 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
471913 2013 CM200 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471914 2013 CS200 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471915 2013 CZ201 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471916 2013 DS 07/01/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
471917 2013 DT1 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
471918 2013 DY2 20/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
471919 2013 EE1 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
471920 2013 EC90 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
471921 2013 FC28 17/03/2013 Cerro Tololo S. S. Sheppard, C. Trujillo cubewano ( 404 km MPC · JPL
471922 2013 GO80 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471923 2013 GW131 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471924 2013 HU10 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471925 2013 JB34 16/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471926 Jörmungandr 2013 KN6 28/05/2013 Haute Provence J. Jahn 680 m MPC · JPL
471927 2013 KY13 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471928 2013 LG9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471929 2013 PT1 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
471930 2013 PA33 07/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471931 2013 PH44 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 67 km MPC · JPL
471932 2013 PY45 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
471933 2013 QC8 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
471934 2013 QG13 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471935 2013 QB29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
471936 2013 QL63 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
471937 2013 QQ84 02/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
471938 2013 RM4 15/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
471939 2013 RX23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471940 2013 RY27 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471941 2013 RJ28 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471942 2013 RT28 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471943 2013 RO33 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471944 2013 RV34 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
471945 2013 RK49 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471946 2013 RO51 19/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
471947 2013 RE53 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471948 2013 RC65 15/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471949 2013 RH72 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471950 2013 RV84 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
471951 2013 RJ92 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471952 2013 RF94 13/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471953 2013 RR97 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471954 2013 RM98 08/09/2013 Cerro Tololo-DEC CTIO-DECam cubewano ( 369 km MPC · JPL
471955 2013 SR15 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471956 2013 SC25 29/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
471957 2013 SB45 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
471958 2013 SH49 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
471959 2013 SR54 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
471960 2013 SQ65 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471961 2013 TQ9 15/12/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
471962 2013 TV11 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471963 2013 TC18 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471964 2013 TQ34 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471965 2013 TU34 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
471966 2013 TD47 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471967 2013 TO57 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471968 2013 TF62 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
471969 2013 TW63 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471970 2013 TW69 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471971 2013 TW72 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471972 2013 TF86 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471973 2013 TJ99 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
471974 2013 TF100 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471975 2013 TZ103 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471976 2013 TW110 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471977 2013 TP111 25/10/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
471978 2013 TU111 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
471979 2013 TC113 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
471980 2013 TP115 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471981 2013 TD116 27/07/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
471982 2013 TZ141 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
471983 2013 TG143 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471984 2013 UE3 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 98 m MPC · JPL
471985 2013 UJ7 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
471986 2013 UA10 17/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
471987 2013 VK3 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471988 2013 VL8 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471989 2013 VT8 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471990 2013 VQ10 13/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
471991 2013 VZ20 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471992 2013 WK1 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471993 2013 WB2 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471994 2013 WS7 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471995 2013 WC10 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
471996 2013 WL10 20/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
471997 2013 WF13 11/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
471998 2013 WO25 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
471999 2013 WE27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472000 2013 WG30 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also